ORDIN nr. 316 din 4 mai 2011
privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Mihail Kogălniceanu - Constanţa
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 11 mai 2011  Având în vedere Raportul nr. 15.150 din 19 aprilie 2011 privind îndeplinirea condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional a Aeroportului Mihail Kogălniceanu - Constanţa, întocmit de comisia de evaluare numită prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii,
  în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă certificarea ca aeroport internaţional a Aeroportului Mihail Kogălniceanu - Constanţa.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Bucureşti, 4 mai 2011.
  Nr. 316.
  ----