ORDIN nr. 1.627 din 26 august 2019privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 28 august 2019
  Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală,
  luând în considerare art. 8 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și art. 83 alin. (2) și (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, se stabilesc documentele care atestă reședința în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 25 martie 2016, cu completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

  Ministrul afacerilor externe,
  Ramona-Nicole Mănescu

  București, 26 august 2019.
  Nr. 1.627.

  ANEXĂ

  LISTA
  documentelor care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență
  la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și
  Camera Deputaților din anul 2020

  NOTE:

  1. Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

  2. Documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

  3. Lista avizată de serviciul personal al Ministerului Apărării Naționale/Ministerului Afacerilor Interne care să ateste calitatea de militar în misiune reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

  4. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical, de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

  5. Pentru cetățenii români cu reședința pe teritoriile altor entități nerecunoscute ca state, documentele deținute pe plan local reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

  6. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.


  Nr. crt.

  Țara

  Documentele

  1

  Afganistan

  1. Viză de lungă ședere
  2. Pașaport de serviciu însoțit de NATO Travel Order (individual sau colectiv)

  2

  Africa de Sud

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  3

  Albania

  1. Document care atestă domiciliul
  2. Permis de ședere pentru străini

  4

  Algeria

  1. Carte de reședință
  2. Permis de ședere

  5

  Andorra

  1. Titlu de sejur eliberat străinilor
  2. Permis de conducere

  6

  Angola

  1. Permis de ședere permanentă
  2. Permis de ședere temporară
  3. Viză de muncă aplicată în pașaport
  4. Carte de rezidență pentru cetățeni străini

  7

  Antigua și Barbuda

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  8

  Arabia Saudită

  1. Permis de rezident
  2. Adeverință care să ateste adresa

  9

  Argentina

  1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie: română și argentiniană)
  2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
  3. Adeverință privind rezidența temporară

  10

  Armenia

  1. Permis de rezidență temporară
  2. Document de călătorie pentru străini
  3. Permis de ședere permanentă

  11

  Australia

  1. Viză de rezidență temporară
  2. Viză de rezidență permanentă
  3. Permis de conducere
  4. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Australiei

  12

  Insula Christmas

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  13

  Insulele Cocos

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  14

  Insula Norfolk

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  15

  Austria

  1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestätigung der Meldung sau Meldezettel)
  2. Adeverință de înregistrare pentru cetățenii SEE și ai Confederației Elvețiene (Anmeldebescheinigung für EWR Bürgern-innen und Schweizer Bürger-innen)
  3. Certificat privind libera circulație în UE (EU Freizügigkeitsbestätigung)
  4. Titlu de ședere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel)
  5. Document de identitate cu fotografie pentru cetățenii comunitari (EU - Lichtbildausweis)
  6. Adeverință de lungă ședere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)

  16

  Azerbaidjan

  1. Permis de rezidență temporară
  2. Permis de rezidență permanentă

  17

  Bahamas

  1. Permis de ședere permanentă
  2. Permis de ședere temporară (annual permit)

  18

  Bahrain

  1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere

  19

  Bangladesh

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  20

  Barbados

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  21

  Belarus

  1. Permis de ședere

  22

  Belgia

  1. Permis de ședere temporară, tip E
  2. Permis de ședere permanentă, tip E+
  3. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară
  4. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă
  5. Carte de identitate pentru străini
  6. Certificat de înregistrare în registrul străinilor
  7. Certificat de înregistrare

  23

  Belize

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  24

  Benin

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  25

  Bhutan

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  26

  Bolivia

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  27

  Bosnia și Herțegovina

  1. Colant privind reședința aplicat în pașaport
  2. Card pentru rezidenți străini
  3. Decizie de acordare a rezidenței

  28

  Botswana

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  29

  Brazilia

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Carte de domiciliu
  3. Document de rezidență temporar

  30

  Brunei Darussalem

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Carte de identitate violet pentru rezidenții care au depășit vârsta de 12 ani
  4. Carte de identitate verde pentru persoanele care stau mai mult de 3 luni în Brunei Darussalem

  31

  Bulgaria

  1. Certificat/Permis de ședere continuă pentru cetățenii UE - cu valabilitate de până la 5 ani
  2. Certificat/Permis de ședere permanentă pentru cetățenii UE - cu valabilitate de 10 ani
  3. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de până la 5 ani
  4. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de 10 ani
  5. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere continuă) - cu valabilitate de la 5 ani
  6. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere permanentă) - cu valabilitate de 10 ani
  7. Permis de ședere pentru persoana cu ședere continuă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC - cu valabilitate de până la 5 ani
  8. Permis de ședere pentru persoana cu ședere permanentă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC - cu valabilitate de până la 5 ani
  9. Card de ședere temporară/permanentă pentru cetățean străin
  10. Card de ședere pentru cetățean străin, care beneficiază de statutul de azilant
  11. Card de ședere pentru cetățean străin cu statut umanitar (persoană care beneficiază de protecție subsidiară)
  12. Card de ședere pentru refugiat
  13. Adeverință eliberată, la cerere, de autoritățile bulgare locale (document prin care se menționează domiciliul sau reședința)

  32

  Burkina Faso

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  33

  Burundi

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  34

  Cambodgia

  1. Viză aplicată în pașaport

  35

  Camerun

  1. Permis de ședere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  36

  Canada

  1. viză de rezident permanent
  2. formularele de rezidență permanentă IMM 5292/IMM 5688 (formulare de landed immigrant)
  3. carte de rezident permanent
  4. viză de rezident temporar
  5. permis de studii
  6. permis de muncă
  7. confirmare de trimitere (Confirmation of Referral) către Immigration Refugee Board
  8. titlu de călătorie pentru refugiați
  9. certificat de identitate
  10. permis de conducere

  37

  Capul Verde

  1. Permis de ședere permanentă

  38

  Republica Centrafricană

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  39

  Republica Cehă

  1. Permis de rezidență temporară
  2. Permis de rezidență permanentă
  3. Colant aplicat în pașaport privind permisiunea de ședere temporară/permanentă
  4. Adeverință privind reședința

  40

  Chile

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere permanentă

  41

  China

  1. Permis de ședere
  2. Dovadă de stabilire a reședinței eliberată de secțiile de poliție: a) tipizatul model 2008; b) tipizatul model 2009; c) dovadă de stabilire a reședinței temporare;
  d) dovadă de stabilire a reședinței temporare pentru vizitatori
  3. Permis de ședere permanentă eliberat de Hong Kong și Macao

  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Chinei

  42

  Hong Kong

  1. Permis de ședere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  43

  Macao

  1. Permis de ședere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  44

  Ciad

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  45

  Cipru

  1. Certificat de înregistrare
  2. Permis de ședere temporară
  3. Carte de identitate pentru străin
  4. Permis de ședere „RTCN“ sub forma unei vize/ștampile aplicate în pașaport
  5. Permis de conducere cipriot

  46

  Coasta de Fildeș

  1. Certificat de rezidență
  2. Permis de ședere temporară

  47

  Comore

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  48

  Congo

  1. Viză de ședere
  2. Atestat de rezidență

  49

  R.D. Congo

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  50

  Costa Rica

  1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Conform pct. 1 și 2 din notă

  51

  Columbia

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere temporară

  52

  Croația

  1. Pașaportul croat
  2. Cartea de identitate croată
  3. Certificatul de cetățenie croată
  4. Cardul de rezidență
  5. Adeverință de înregistrare a șederii temporare în Republica Croația

  53

  Cuba

  1. Carte de identitate pentru străini (completată olograf)

  54

  Danemarca

  1. Permis de ședere/rezidență
  2. Dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe
  3. Certificat de înregistrare
  4. Permis de conducere
  5. Card de sănătate

  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Danemarcei

  55

  Insulele Feroe

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  56

  Groenlanda

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  57

  Djibouti

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  58

  Dominica

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  59

  Republica Dominicană

  1. Carte de identitate pentru străini

  60

  Ecuador

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  61

  Egipt

  1. Viza de ședere emisă de autoritățile egiptene
  2. Reședința pe teritoriul egiptean, care se aplică pentru o perioadă mai mare de 3 luni
  3. Pentru persoanele cu dublă cetățenie este valabil pașaportul românesc pe care se află ștampila de intrare pe teritoriul egiptean, în paralel cu prezentarea documentului de identitate egiptean.

  62

  El Salvador

  1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Conform pct. 1 și 2 din notă

  63

  Elveția

  1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: pașaportul; cartea de identitate
  2. Pentru străini: - permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C); - adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; - cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe

  64

  Emiratele Arabe Unite

  1. Viză de reședință
  2. Permis de rezidență

  65

  Eritreea

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  66

  Estonia

  1. Card de identitate pentru cetățenii UE

  67

  Etiopia

  1. Permis de ședere temporară

  68

  Fiji

  1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  3. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

  69

  Filipine

  1. Certificat de înregistrare pentru străini
  2. Permis de muncă pentru străini
  3. Viză de reședință

  70

  Finlanda

  1. Permis de rezidență
  2. Card de rezidență
  3. Permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport
  4. Atestat de reședință eliberat de evidența populației
  5. Atestat de reședință eliberat de poliție
  6. Permis de conducere
  7. Cartea de identitate emisă de autoritățile finlandeze pentru cetățenii din țările UE, cu valabilitate de 5 ani, fără drept utilizare ca document de călătorie

  71

  Franța

  1. Titlu de sejur (modelul electronic și carte de rezident)
  2. Recipisă temporară care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut
  3. Adeverință, certificat și atestat prin care primarul/funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franța
  4. Certificat sau adeverință de școlarizare
  5. Atestat care conține numărul național de asigurare medicală
  6. Ultimul aviz de impozitare
  7. Dovadă a calității de șomer (cu valabilitate de un an)
  8. Permis de conducere
  9. Card de asigurare medicală
  10. Atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez
  11. Declarație de domiciliu dată pe propria răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă
  12. Adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul acesteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal
  13. Cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane cu handicap, găzduite de autoritățile franceze
  14. Extrase de cont bancar cu intrări/ieșiri de fonduri recente
  15. State salarizare
  16. Factură electricitate
  17. Factură de internet și telefon fix
  18. Asigurări domiciliu

  Franța - Departamente de peste mări:

  72

  Guyana Franceză

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  73

  Guadelupa

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  74

  Martinica

  1. D Franța - Departamente de peste mări:ocumente de reședință emise de către autoritățile locale

  75

  Mayotte

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  76

  Reunion

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  Franța - Teritorii de peste mări:

  77

  Polinezia Franceză

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  78

  Noua Caledonie

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  79

  Saint Barthélemy

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  80

  Saint Martin

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  81

  Saint Pierre și Miquelon

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  82

  Wallis și Futuna

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  83

  Gabon

  1. Permis de ședere

  84

  Gambia

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  85

  Germania

  1. Adeverință privind domiciliul permanent/reședința
  2. Adeverință privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE
  3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care dețin și cetățenia germană)
  4. Permis de ședere pe durată determinată
  5. Permis de ședere
  6. Permisiune de stabilire permanentă
  7. Permisiune de ședere permanentă UE

  86

  Georgia

  1. Permis electronic de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă

  87

  Grecia

  1. Adeverință de înregistrare
  2. Adeverință privind domiciliul
  3. Adeverință de înregistrare ca membru de familie al unui cetățean european
  4. Carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean european

  88

  Grenada

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  89

  Ghana

  Conform pct. 1 și 2 din notă
  1. Viză de ședere temporară
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  90

  Guatemala

  1. Viză aplicată în pașaport
  2. Permis de ședere

  91

  Guineea Bissau

  1. Permis de ședere

  92

  Guineea Conakry

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  93

  Guineea Ecuatorială

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  94

  Guyana

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  95

  Haiti

  1. Permis de ședere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  96

  Honduras

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  97

  India

  1. PIO Card
  2. Certificat de înregistrare
  3. Viză aplicată în pașaport

  98

  Indonezia

  1. Permis de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă

  99

  Insulele Cook

  1. Permis de conducere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  100

  Insulele Marshall

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  101

  Insulele Solomon

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  102

  Iordania

  1. Permis de ședere
  2. Permis de muncă
  3. Pașaportul și cartea de identitate eliberate de autoritățile iordaniene pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-iordaniană

  103

  Irak

  1. Document care atestă dreptul de ședere
  2. Document care atestă domiciliul

  104

  Iran

  1. Viza de muncă
  2. Viza de rezidență

  105

  Irlanda

  1. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie
  2. Certificat de naturalizare
  3. Documente eliberate de autoritățile irlandeze prin care se atestă încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor (formularele P45 și P60)
  4. Documente care conțin numărul de înregistrare socială - Personal Public Service Number - PPS Card sau adeverința care conține numărul de înregistrare socială - PPSN
  5. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale - PRTB (Private Residential Tenancies Board)
  6. Contract de proprietate a unui imobil rezidențial
  7. Permis de conducere irlandez
  8. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Irlanda
  9. Facturi de plată utilități în Irlanda
  10. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie

  106

  Islanda

  1. Permis de ședere
  2. Certificat de rezidență
  3. Permis de conducere
  4. Extras de cont curent din Islanda
  5. Document emis de autoritățile locale islandeze care conține numărul de înregistrare la Registrul național din Islanda

  107

  Israel

  1. Carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetățenia
  2. Carte de identitate emisă pentru cetățenii străini rezidenți
  3. Viză de reședință sau de muncă

  108

  Italia

  1. Carte de identitate pentru cetățenii străini
  2. Atestat de ședere/de înscriere în registrul populației
  3. Certificat de rezidență emis de primăria locală
  4. Certificat privind componența familiei - dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor
  5. Certificat cumulativ privind reședința și alte drepturi
  6. Permis de ședere
  7. Carte de identitate pentru membrii corpului diplomatic și NATO ID CARD
  8. Cărțile de identitate electronice

  109

  Jamaica

  1. Permis de conducere
  2. Permis de muncă
  3. Carte de identitate (Elector Registration Identification Card)
  4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  110

  Japonia

  1. Card de rezidență
  2. Certificat de rezidență
  3. Certificat de atestare a rezidenței
  4. Viză aplicată în pașaport

  111

  Kazahstan

  1. Permis de ședere
  2. Certificat de rezidență eliberat de primăria locală
  3. Carte de migrațiune
  4. Atestat de înscriere în registrul de populație
  5. Permis de muncă

  112

  Kenya

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Viză de reședință aplicată în pașaport

  113

  Kiribati

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  114

  Kuweit

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Viză de reședință aplicată în pașaport

  115

  Kârgâzstan

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  116

  R.P.D. Laos

  1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
  2. Viza tip I-B3_P-B3_LA-B2
  3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  117

  Lesotho

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  118

  Letonia

  1. Permis de ședere de tip card
  2. Permis de ședere electronic de tip card
  3. Permis de ședere permanentă
  4. Permis de ședere de scurtă durată

  119

  Liban

  1. Permis de ședere
  2. Extras individual de stare civilă cu datele personale
  3. Permisul de muncă
  4. Dovada de rezidență eliberată de primării

  120

  Liberia

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  121

  Libia

  1. Carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni
  2. Viză de reședință
  3. Adeverință de reședință

  122

  Liechtenstein

  1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate:
  a) pașaportul;
  b) cartea de identitate.
  2. Pentru străini:
  a) permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
  b) adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință;
  c) cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

  123

  Lituania

  1. Permis de ședere de tip card
  2. Permis de ședere electronic de tip card
  3. Permis de ședere permanentă
  4. Permis de ședere de scurtă durată
  5. Acreditare eliberată de Ministerul Afacerilor Externe lituanian sub formă de card pentru personalul diplomatic și tehnico-adminsitrativ al misiunii diplomatice și pentru angajații din Institutul European de Egalitate de Gen (Vilnius)

  124

  Luxemburg

  1. Certificat de înregistrare pentru rezidență sub 5 ani (eliberat de către municipalitatea locului de reședință - primării/comune)
  2. Permis de ședere permanentă pentru rezidențe mai mari de 5 ani (eliberat de către Direcția imigrări/Ministerul Afacerilor Externe local)

  125

  Macedonia de Nord

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere temporară sub forma unui card
  3. Permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicate în pașaport
  4. Permis de ședere permanentă sub forma unui card

  126

  Madagascar

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  127

  Malaysia

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere
  3. Viză de lungă ședere
  4. Viză de reședință
  5. Colant aplicat în pașaport care atestă reședința temporară

  128

  Malawi

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  129

  Maldive

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  130

  Mali

  1. Certificat de rezidență

  131

  Malta

  1. Carte de reședință permanentă pentru cetățenii UE
  2. Carte de reședință temporară pentru cetățenii UE

  132

  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

  1. Colant/Ștampilă aplicat(ă) în pașaport care atestă reședința
  2. Colant/Vinietă aplicat(ă) în pașaport privind dreptul de ședere
  3. Certificat de înregistrare
  4. Autorizație de muncă
  5. Document care atestă reședința permanentă
  6. Document care atestă înregistrarea la autoritățile locale privind confirmarea și stabilirea taxelor locale, respectiv adeverința de plată a impozitelor la autoritățile centrale sau locale
  7. Permis de conducere
  8. Document care conține numărul național de asigurare
  9. Document care conține numărul de asigurare medicală
  10. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale
  11. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  12. Facturi de plată utilități în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  13. Scrisoare de confirmare a statutului Pre-Settled (EUSS Outcome Letter)
  14. Scrisoare de confirmare a statutului Settled (EUSS Outcome Letter)

  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Teritorii de peste mări

  133

  Anguilla

  1. Ștampilă/Permis care atestă reședința
  2. Ștampilă/Permis de muncă
  3. Certificat de apartenență
  4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  134

  Bermuda

  1. Permis de muncă
  2. Certificat de reședință
  3. Permis de intrare
  4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
  5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  135

  Insulele Virgine

  1. Permis de muncă
  2. Certificat de reședință
  3. Permis de intrare
  4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
  5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  136

  Insulele Cayman

  1. Permis de muncă
  2. Certificat de reședință
  3. Permis de intrare
  4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
  5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  137

  Insulele Falkland

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  138

  Gibraltar

  1. Permis de ședere
  2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Gibraltar, contract de muncă, contract de închiriere
  3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  139

  Montserrat

  1. Permis de ședere
  2. Permis de muncă
  3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  140

  Insulele Pitcairn

  1. Viză de lungă ședere
  2. Permis de ședere
  3. Autorizație de muncă
  4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  141

  Insulele Georgia de Sud și Sandwich de Sud

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  142

  Insulele Turks și Caicos

  1. Certificat emis de Turks și Caicos și Caicos Islander
  2. Permis de ședere
  3. Certificat de rezident permanent
  4. Permis de muncă
  5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  143

  Teritoriul Antarctic Britanic

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Dependențele Coroanei Britanice

  144

  Guernsey

  1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Guernsey, contract de muncă, contract de închiriere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  145

  Insula Man

  1. Permis de muncă
  2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Man, contract de închiriere
  3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  146

  Jersey

  1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Jersey, contract de închiriere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  147

  Maroc

  1. Permis de ședere/carte de rezidență
  2. Carte națională de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie - română și marocană)
  3. Carte de înregistrare (carte d’immatriculation)
  4. Recipisă de depunere a cererii de obținere/reînnoire a cărții de înregistrare (echivalentul certificatului de înregistrare)

  148

  Mauritania

  1. Carte de rezidență
  2. Carte/Titlu de sejur
  3. Carte de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie - română și mauritaneză)

  149

  Mauritius

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  150

  Mexic

  1. Atestat de reședință temporară
  2. Atestat de reședință permanentă
  3. Document unic de migrare

  151

  Micronesia

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  152

  Mongolia

  1. Permis de ședere
  2. Autorizație de muncă
  3. Viză de muncă

  153

  Republica Moldova

  1. Permis de ședere temporară

  154

  Monaco

  1. Titlu de sejur
  2. Permis de conducere

  155

  Mozambic

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  156

  Muntenegru

  1. Permisul de ședere temporară
  2. Permisul de ședere temporară și muncă
  3. Permisul de ședere permanentă
  4. Cartea de identitate pentru străini (pentru șederea permanentă)

  157

  RU Myanmar

  1. Permis de conducere
  2. Viză - un an
  3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  158

  Namibia

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  159

  Nauru

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  160

  Nepal

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  161

  Nicaragua

  1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Conform pct. 1 și 2 din notă

  162

  Niger

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  163

  Nigeria

  1. Permis de ședere

  164

  Niue

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  165

  Norvegia

  1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest)
  2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE (Registreringsbevis for EØS-borgere)
  3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE (Varig Oppholdsbevis for EOS-borgere)
  4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse)
  5. Permis de conducere norvegian (Førerkort), cu mențiunea că documentul atestă reședința în Norvegia numai dacă titularul deține un pașaport românesc valabil cu menționarea domiciliului în străinătate și nu poate prezenta documentele menționate la punctele de la 1 la 4 sau pașaport norvegian valid, emis pe numele său.
  6. Contract de muncă (valid)

  166

  Noua Zeelandă

  1. Viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport
  2. Permis de conducere
  3. Card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei
  4. Notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite
  5. Contract de închiriere a locuinței
  6. Factură de plată a utilităților
  7. Extract bancar care să includă și adresa persoanei
  8. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

  167

  Tokelau

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  168

  Olanda

  1. Permis de ședere (Verblijfstitel sau Verblifskaart)
  2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden - Ministerie van Buitenlandse Zaken)
  3. Extras internațional al înregistrării persoanelor în registrul populației eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population)
  4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie și obținere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) (documentele conțin și specificarea adresei de reședință, woonadres, adresgegevens, verblijfplaats)
  5. Pașaport sau carte de identitate olandeze, numai împreună cu documentul românesc valabil solicitat pentru exercitarea votului
  6. Permis de conducere valabil, eliberat de autoritățile olandeze (Rijbewijs)
  7. Poliță de asigurare de sănătate, națională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering)
  8. Card de student, eliberat de universități din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card)
  9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart)

  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Olandei

  169

  Aruba

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

  170

  Curacao

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

  171

  Sint Maarten

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

  172

  Bonaire

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

  173

  Saba

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

  174

  St. Eustatius

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

  175

  Sultanatul Oman

  1. Card de rezidență
  2. Viză aplicată în pașaport

  176

  Palau

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  177

  Palestina

  1. Viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni

  178

  Pakistan

  1. Card pentru persoane de origine pakistaneză

  179

  Papua Noua Guinee

  1. Permis de rezidență permanentă
  2. Viză de lucru cu multiple intrări

  180

  Panama

  1. Carte de identitate pentru străini

  181

  Paraguay

  1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie)
  2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
  3. Adeverință privind rezidența temporară

  182

  Peru

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Carnet de străin

  183

  Polonia

  1. Adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE
  2. Document care confirmă dreptul de ședere definitivă

  184

  Portugalia

  1. Permis de reședință permanentă
  2. Titlu de reședință
  3. Certificat de cetățean european
  4. Cetățenii români cu dublă cetățenie pot prezenta documentele de identitate eliberate de autoritățile locale (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.) pentru a face dovada rezidenței pe teritoriul Republicii Portugheze.

  185

  Qatar

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Colant privind reședința

  186

  Republica Populară Democrată Coreeană

  1. Permis de reședință

  187

  Republica Coreea

  1. Card de înregistrare pentru străini
  2. Certificat de înregistrare pentru străini
  3. Viză de lungă ședere (care conferă drept de ședere legal în Republica Coreea mai mare de 90 de zile)

  188

  Federația Rusă

  1. Permis de ședere pentru cetățenii străini
  2. Permis de reședință temporară pentru cetățenii străini
  3. Ștampilă aplicată în pașaport cu menționarea adresei de domiciliu și/sau a termenului de ședere
  4. Viză de lungă ședere
  5. Talon separat de viză de lungă ședere

  189

  Rwanda

  1. Viză aplicată în pașaport

  190

  Regatul Eswatini

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  191

  Samoa

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  192

  San Marino

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de reședință
  3. Permis de ședere
  4. Permis de ședere special
  5. Carte verde
  6. Permis de muncă
  7. Certificat de înscriere sau de rezidență

  193

  Saint Kitts și Nevis

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  194

  Saint Vincent și Grenadine

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  195

  Saint Lucia

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  196

  Sao Tome și Principe

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  197

  Seychelles

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  198

  Serbia

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză
  3. Viză de ședere temporară aplicată în pașaport
  4. Adeverință care atestă adresa de domiciliu
  5. Permis de ședere kosovar

  199

  Senegal

  1. Permis de ședere
  2. Viză de lungă ședere
  3. Autorizație de ședere

  200

  Sfântul Scaun

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  201

  Sierra Leone

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  202

  Singapore

  1. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (National Registration Identity Card, NRIC)
  2. Permis de angajat „Employment Pass“
  3. Permis pentru antreprenori „Entre Pass“
  4. Permis de angajat personalizat „Personalised Employment Pass“
  5. Permis de muncă tip „S Pass“
  6. Permis de muncă pentru lucrători străini „Work Permit for Foreign Worker“
  7. Permis de muncă pentru lucrători domestici „Work permit for foreign domestic worker“
  8. Permis de muncă pentru persoane care lucrează în localuri de divertisment „Work permit for performing artists“
  9. Permis de angajat pentru stagiar „Training Employment Pass“
  10. Permis de muncă tip „Work Holiday Pass“
  11. Permis de muncă pentru stagiar „Training work permit“
  12. Permis de muncă tip „Miscellaneous work pass“
  13. Permis pentru studenți „Student Pass“
  14. Permis de aparținător „Dependant’s pass“
  15. Permis de vizită pe termen lung „Long term visit pass“
  16. Permis diplomatic „Diplomatic Pass“

  203

  Siria

  1. Document de reședință
  2. Permis de ședere
  3. Viză de reședință aplicată în pașaport
  4. Permis de muncă

  204

  Slovacia

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de reședință permanentă
  3. Adeverință de domiciliu

  205

  Slovenia

  1. Permis de ședere sub formă de carnet
  2. Permis de ședere permanentă sub formă de card
  3. Permis de ședere temporară sub formă de card
  4. Permis de ședere sub formă de viză
  5. Certificat de înregistrare a cetățeanului UE
  6. Adeverință de domiciliu

  206

  Somalia

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  207

  Spania

  1. Certificat de înregistrare ca cetățean comunitar
  2. Adeverință de înregistrare în Registrul municipal
  3. Permis de conducere
  4. Card de sănătate
  5. Carnet de elev/student
  6. Documente care conțin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv: a) carte de muncă, b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă, c) certificat de înscriere la asigurările sociale.

  208

  Sri Lanka

  1. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport

  209

  Statele Unite ale Americii (SUA)

  1. Permis de reședință permanentă
  2. Permis de muncă
  3. Viză aplicată în pașaport, în perioadă de valabilitate, cu excepția vizei B1/B2
  4. Formular I-797 sau I-797A
  5. Permis de conducere
  6. ID-card

  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea SUA

  210

  Guam

  1. Permis de conducere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  211

  Insulele Mariane de Nord

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  212

  Insulele Virgine

  1. Permis de conducere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  213

  Puerto Rico

  1. Permis de conducere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  214

  Samoa Americană

  1. Permis de conducere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  215

  Sudan

  1. Permis de ședere
  2. Permis pentru străinii de origine sudaneză
  3. Viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport

  216

  Sudanul de Sud

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  217

  Suedia

  1. Orice act emis de Agenția de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul este înregistrat ca rezident în Suedia, respectiv deține un număr personal suedez
  2. Permis de conducere emis de autoritățile suedeze (deținerea unui permis de conducere emis de autoritățile statului de reședință pentru toate cazurile în care se recomandă folosirea permisului de conducere)
  3. Adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de Taxe
  4. Document emis de universitatea la care studiază - pentru studenții care nu sunt înregistrați ca rezidenți și se află la studii pentru o perioadă mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 12 luni

  218

  Suriname

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  219

  Tadjikistan

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  220

  Tanzania

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  221

  Thailanda

  1. Pașaport special eliberat cetățenilor străini
  2. Permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport
  3. Permis de muncă
  4. Permis de conducere

  222

  Timorul de Est

  1. Permis de ședere permanentă
  2. Viză de lucru

  223

  Togo

  1. Permis de rezidență

  224

  Tonga

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  225

  Trinidad și Tobago

  1. Certificat de înregistrare a șederii

  226

  Tunisia

  1. Permis de ședere
  2. Viză aplicată în pașaport

  227

  Turcia

  1. Permis de ședere
  2. Permis de muncă

  228

  Turkmenistan

  1. Adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere
  2. Permis de ședere
  3. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport

  229

  Tuvalu

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  230

  Ucraina

  1. Permis de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă
  3. Viză de lungă ședere

  231

  Uganda

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  232

  Ungaria

  1. Card de domiciliu
  2. Card de înregistrare pentru cetățenii SEE
  3. Permis de ședere permanentă
  4. Permis de ședere
  5. Adeverință de stabilire a domiciliului
  6. Carte de identitate

  233

  Uruguay

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Carte de identitate provizorie

  234

  Uzbekistan

  1. Drept de ședere permanentă sub formă de viză aplicată în pașaport
  2. Drept de ședere temporară sub formă de viză aplicată în pașaport însoțit de un document care atestă adresa la care este înregistrată persoana

  235

  Vanuatu

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  236

  Venezuela

  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Viză de lungă ședere
  3. Dovadă privind domiciliul sau înregistrarea în Registrul unic de informare fiscală (RIF)

  237

  Vietnam

  1. Permis de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă
  3. Viză aplicată în pașaport

  238

  Yemen

  1. Viză aplicată în pașaport

  239

  Zambia

  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă

  240

  Zimbabwe

  1. Permis de rezidență
  2. Viză aplicată în pașaport
  3. Permis de ședere temporară
  4. Permis de ședere permanentă
  5. Permis de muncă temporar

  (la 26-11-2020, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.311 din 23 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 )