HOTĂRÂRE nr. 1.055 din 23 septembrie 2009
privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii a unor imobile transmise în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 5 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unei suprafeţe de teren, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 423/2009, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi în administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi".


  Articolul 2

  Se aprobă transmiterea unei suprafeţe de teren, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 85/2009, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Consiliului Judeţean Brăila în administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi".


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Viceprim-ministru, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 23 septembrie 2009.
  Nr. 1.055.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a suprafeţei de teren trecute în domeniul public al statului,
  care se transmite din administrarea Consiliului Local
  al Municipiului Galaţi în administrarea Ministerului Sănătăţii,
  în vederea realizării obiectivului de investiţii
  "Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi"
  Locul unde este amplasată suprafaţa de teren care se transmite Persoana juridică de la care se transmite suprafaţa de teren Persoana juridică la care se transmite suprafaţa de teren Caracteristicile tehnice ale suprafeţei de teren care se transmite
  Tarlaua 14 Extravilanul comunei Vădeni, judeţul Brăila Consiliul Local al Municipiului Galaţi Ministerul Sănătăţii 7,5 ha


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a suprafeţei de teren trecute în domeniul public al statului,
  care se transmite din administrarea Consiliului Judeţean
  Brăila în administrarea Ministerului Sănătăţii,
  în vederea realizării obiectivului de investiţii
  "Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi"
  Locul unde este amplasată suprafaţa de teren care se transmite Persoana juridică de la care se transmite suprafaţa de teren Persoana juridică la care se transmite suprafaţa de teren Caracteristicile tehnice ale suprafeţei de teren care se transmite
  Tarlaua 14 Extravilanul comunei Vădeni, judeţul Brăila Consiliul Judeţean Brăila Ministerul Sănătăţii 7,65 ha

  ------------