RECTIFICARE nr. 35 din 27 iunie 2012referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 august 2012
    La Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 30 iunie 2012, se face următoarea rectificare:– la art. II [cu privire la art. 5^2 alin. (6) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002], în loc de: "d) alte structuri medicale fără paturi, de spitalizare continuă." se va citi: "d) alte structuri medicale fără paturi de spitalizare continuă."