HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 24 noiembrie 2010
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.066, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.


  Articolul 2

  Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 24 noiembrie 2010.
  Nr. 1.177.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a părţii din imobilul care se scade din inventarul centralizat al
  bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării
  către persoanele îndreptăţite
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului care se scade Valoarea contabilă a părţii de imobil retrocedată - lei - Numărul de identi- ficare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
  Piatra-Neamţ, str. V.A. Ureche nr. 4-6, judeţul Neamţ Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0944 Piatra-Neamţ Imobil 45-272 Suprafaţa terenului = 1.108,00 mý Nr. construcţii = 1 Suprafaţa construită = 385,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 421,00 mý 2.145.632,71 lei 101.066 (parţial)

  ________