LEGE nr. 28 din 5 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, cu următoarele modificări:
  1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢA DE URGENŢĂ
  cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizica în care se afla sau ca materiale şi piese rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii lor, astfel:
  a) prin licitaţie organizată potrivit regulamentului elaborat de fiecare instituţie publică de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, aprobat de Guvern;
  b) prin valorificare directa, fără organizare de licitaţie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant accepta schimbarea bunului cu altul nou, cu aceiaşi parametri, sau în alte situaţii aprobate de conducătorii acestor instituţii, la propunerea şefului Statului Major General (similare); c) prin transmiterea fără plata la alte instituţii publice, în condiţiile legii."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 vor fi reţinute integral de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala ca venituri extrabugetare şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital."
  4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Regulamentul prevăzut la art. 1 lit. a) va fi supus spre aprobare Guvernului de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala în termen de 15 zile de la aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ────────────