HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 mai 2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de Ocolire Bușteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184", județul Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018
  În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de Ocolire Bușteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184“, județul Prahova, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 10 mai 2018.
  Nr. 315.

  ANEXĂ

  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Varianta de Ocolire Bușteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184“

  Titular: Ministerul Transporturilor
  Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament: orașul Bușteni, județul Prahova
  Indicatorii tehnico-economici

  Factori de risc
  Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  -----