HOTĂRÂRE nr. 351 din 30 mai 2019privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se actualizează datele de identificare și valoarea de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, conform anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în administrarea Ministerului Justiției, conform anexei nr. 2.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea părții de imobil prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Justiției și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției, interimar,
  Ana Birchall
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 30 mai 2019.
  Nr. 351.

  Anexa nr. 1

  Actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil
  aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Elemente de identificareAdministrator
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireaDescriere tehnicăAdresaValoarea de inventar (lei)
  11641418.29.06imobil (construcție)
  4 birouri cu suprafața utilă totală de 217,39 mp
  Su biroul nr. 2 = 16,10 mp Su biroul nr. 3 = 119,98 mp Su biroul nr. 4 = 27,63 mp Su biroul nr. 5 = 53,68 mp Su total = 217,39 mp
  Ct = 188,10 mp
  CF nr. 227909-C1-U8
  România, municipiul București, sector 5, str. Apolodor nr. 17, parter615.000,00Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat/ C.U.I. 36904021


  Anexa nr. 2

  Transmiterea unei părți a unui imobil din domeniul public al statului
  și administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri,
  Comerț și Antreprenoriat în administrarea Ministerului Justiției

  Elemente de identificare
  Administratorul
  de la care se transmite imobilul
  Administratorul la care se transmite imobilul

  Nr.
  crt.
  Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireaDescriere tehnicăAdresaValoarea de inventar
  1acordat electronic8.29.06imobil (construcție parțială)
  3 birouri cu suprafața utilă totală de 163,71 mp
  Su biroul nr. 2 = 16,10 mp Su biroul nr. 3 = 119,98 mp Su biroul nr. 4 = 27,63 mp Su totală = 163,71 mp
  Ct = 141,9 mp

  România, municipiul București, sector 5,
  str. Apolodor nr. 17, parter
  463.138,37Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat/C.U.I. 36904021
  Ministerul Justiției/
  C.U.I. 4265841

  -----