DECRET nr. 388 din 13 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
  Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  Bucureşti, 13 aprilie 2017.
  Nr. 388.
  ----