HOTĂRÎREA nr. 776 din 30 decembrie 1993
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 21 ianuarie 1994  Guvernul României hotărăşte:
  Hotărârea Guvernului nr. 677/1991 privind înfiinţarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 253/1993, se completează după cum urmează:
  Articolul 4 se completează cu literele e) şi f), având următorul cuprins:
  "e) înfiinţarea, în limita bugetului acestuia, a unor colective de cercetare în diferite zone ale tarii, în domeniile relaţiilor interetnice şi de comunicare socială;
  f) organizarea de cursuri postuniversitare în domeniile relaţiilor interetnice şi de comunicare socială."
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Melescanu
  Preşedintele Academiei Române,
  academician Mihail Draganescu
  ---------------------------