HOTĂRÂRE nr. 720 din 14 iulie 2010
pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă restructurarea şi reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin reducerea cu un număr de 277 de posturi din numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are structura organizatorică, formată din direcţii generale şi direcţii, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, se pot organiza direcţii în cadrul unor direcţii generale, precum şi servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii.
  ................................................................
  (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este de 598, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 80 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercială economică externă."
  2. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  "(6) Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru."
  3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  4. Anexa nr. 2 "Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Încetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 4

  (1) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică, precum şi procedura privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, potrivit legii.
  (2) Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 14 iulie 2010.
  Nr. 720.


  Anexa 1

  --------
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009)
  ----------------------------------------------------


  Anexa 2

  -------
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009)
  -----------------------------------------------------
  UNITĂŢILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
  Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
  precum şi în coordonarea ministrului economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 548 de posturi
  2. Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 48 de posturi
  3. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 65 de posturi
  4. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 16 posturi
  5. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine - 96 de posturi
  II. Cu finanţare din venituri proprii:
  1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni - 80 de posturi
  2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 de posturi
  III. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti - 780 de posturi
  2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 de posturi
  3. Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 153 de posturi
  IV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat:
  1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - 13 posturi
  2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ARDDZI - 10 posturi
  B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
  C. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu finanţare integrală de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului
  - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 788 de posturi
  D. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  2. Compania Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu
  3. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale
  4. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
  5. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  6. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  7. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  8. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  9. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei
  10. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
  11. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
  12. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  13. Societatea Comercială Minieră "Banat-Anina" - S.A.
  14. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti
  15. Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. Bucureşti - participaţia statului
  16. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti
  17. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa
  18. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti
  19. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
  20. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
  21. Societatea Comercială EON GAZ România - S.A. şi Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. - participaţia statului
  22. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România S.A. - participaţia statului
  23. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
  24. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  26. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
  27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  28. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate
  29. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
  30. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  31. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
  32. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
  33. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
  34. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A. - participaţia statului
  35. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
  36. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
  38. Societatea Comercială "Avioane" - S.A., Craiova
  39. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului
  40. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
  41. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti
  42. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti
  43. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
  44. Societatea Comercială ICEM - S.A.
  45. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
  46. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  47. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  48. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti
  49. Societatea Comerciala "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
  50. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
  51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.
  52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
  53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti
  54. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani
  55. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti
  56. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti
  57. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
  58. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Bucureşti
  59. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
  60. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti
  61. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
  62. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.
  63. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.
  64. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.
  ---------