HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 septembrie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
(actualizată până la data de 29 septembrie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 septembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.251 din 13 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 898 din 7 septembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 150 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 13 septembrie 2006.
  Nr. 1.251.


  Anexă

  NORMA 13/09/2006