HOTĂRÂRE nr. 30 din 12 ianuarie 2006
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2006  Având în vedere prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Poziţia nr. 223 va avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren - m2 -Temei legal
    "223.Apartament nr. 1 şi garaj din imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Sofia nr. 18, parter, sectorul 1, cu teren112,00Hotărârea Guvernului nr. 39/1996"

  2. Poziţia nr. 358 va avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren - m2 -Temei legal
    "358.Imobilul şi garajul din municipiul Bucureşti, Str. Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3654,60Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002"

  3. Poziţiile nr. 506, 507, 508, 696, 697, 700, 701, 702, 717, 718, 719, 721, 730 şi 731 se abrogă.
  4. După poziţia nr. 848 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 849, cu următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren - m2 -Temei legal
    "849.Teren situat în municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 18, sectorul 1467,00Decizia civilă nr. 1.729A din 24 septembrie 2002, C.A.B., Secţia a III-a civilă, şi Proces-verbal din 29 iulie 2005"

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 12 ianuarie 2006.
  Nr. 30.
  __________