ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009  Având în vedere că termenul de preschimbare a certificatelor doveditoare este 30 iunie 2009, iar la acest moment sunt nesoluţionate peste 8.000 de dosare, este necesară prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2010.
  Ţinând seama că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2010 inclusiv.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Secretarul de stat al Secretariatului
  de Stat pentru Problemele
  Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
  Cristina Ecaterina Coruţ
  Bucureşti, 30 iunie 2009.
  Nr. 84.
  -------