ORDIN nr. 1.850 din 11 noiembrie 2002
pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 20 noiembrie 2002  În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,
  având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 59 din 29 aprilie 2002 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă reglementarea tehnica "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02, elaborata de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia generală tehnica în construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ----------- Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi prin grija Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Tudor Florescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 noiembrie 2002.
  Nr. 1.850.
  --------------