ORDIN nr. 156 din 3 august 2018privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 13 august 2018
  Având în vedere:– art. 5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanța, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002;– Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere înregistrat cu nr. 400.479 din 31.07.2018,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă tarifele de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 251/2016 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir

  București, 3 august 2018.
  Nr. 156.

  Anexa nr. 1

  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de transport prin terminalul petrolier

  Motorină și biodiesel

  Tipul prestației

  Cantitatea

  Tariful (lei/tonă)

  0

  1

  2

  Descărcat din cisterne de cale ferată și încărcare la navă

  Cantități încărcate la navă:

   

  cantități mai mici de 30.000 tone/lună

  16,37

  între 30.000 și 50.000 tone/lună

  15,47

  peste 50.000 tone/lună

  14,55

  Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterne

  indiferent de cantitate

  16,35

  Descărcat din autocisterne în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterne

  Indiferent de cantitate

  18,67

  Descărcat din navă în rezervoarele din Secție Platforma Sud

  indiferent de cantitate

  9,24

  Descărcat din navă în rezervoarele din Secție Platforma Nord

  indiferent de cantitate

  12,05

  Descărcat din navă în rezervoarele din Secție Platforma Port

  indiferent de cantitate

  11,34

  Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa barjelor

  indiferent de cantitate

  25,93

  Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa navelor

  indiferent de cantitate

  25,93

  Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

  indiferent de cantitate

  21,11

  Încărcat din rezervor în autocisterne

  indiferent de cantitate

  21,85

  Încărcat din rezervor în navă/barje

  indiferent de cantitate

  15,85

  Încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lot

  indiferent de cantitate

  18,20

  Tarif în tank transfer

  indiferent de cantitate

  3,28

  Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată în rezervorul de condiționare

  indiferent de cantitate

  12,81

  Descărcat biodiesel din autocisterne în rezervorul de condiționare

  indiferent de cantitate

  18,99

  Condiționare motorină prin amestec cu biodiesel

  indiferent de cantitate

  9,11

  Încărcat din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lot

  indiferent de cantitate

  1.820,19

  Benzină

  Tipul prestației

  Cantitatea

  Tariful (lei/tonă)

  Descărcat din cisterne de cale ferată și încărcare la navă

  Cantități încărcate la navă:

  cantități mai mici de 30.000 tone/lună

  14,55

  între 30.000 și 50.000 tone/lună

  14,12

  peste 50.000 tone/lună

  12,74

  Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterne

  indiferent de cantitate

  14,56

  Descărcat din navă în rezervor

  indiferent de cantitate

  9,50

  Descărcat din barje în rezervor

  indiferent de cantitate

  10,67

  Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

  indiferent de cantitate

  16,35

  Încărcat din rezervor în autocisterne

  indiferent de cantitate

  21,09

  Încărcat din rezervor în navă/barje

  indiferent de cantitate

  14,09

  Tarif în tank transfer

  indiferent de cantitate

  3,28

  Țiței

  Tipul prestației

  Cantitatea

  Tariful (lei/tonă)

  0

  1

  2

  Descărcat din navă și predare la S.C. CONPET - S.A.

  cantități mai mici de 100.000 tone/lună

  15,72

  între 100.000 și 190.000 tone/lună

  15,23

  între 190.000 și 230.000 tone/lună

  12,13

  peste 230.000 tone/lună

  11,60

  Descărcat din navă în rezervor și transfer la rezervorul de livrare în vederea încărcării ulterioare în cisterne de cale ferată

  indiferent de cantitate

  12,05

  Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

  indiferent de cantitate

  21,11

  Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave

  indiferent de cantitate

  16,56

  Încărcat din rezervor la navă

  indiferent de cantitate

  13,22

  Tarif în tank transfer

  indiferent de cantitate

  3,28

  Descărcat din navă în rezervor și pompare din rezervor la navă

  indiferent de cantitate

  22,95

  Descărcat între două nave acostate în două dane petroliere prin transbord direct, utilizând instalațiile prestatorului

  indiferent de cantitate

  6,11

  Primire pe conductă CONPET în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave/cisterne de cale ferată sau predării la CONPET pentru pompare pe conductă

  indiferent de cantitate

  8,34

  Predare din rezervor pe conductă

  indiferent de cantitate

  5,64

  NOTĂ:
  Tarifele nu includ consumurile tehnologice și T.V.A.


  Anexa nr. 2

  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

  Motorină și biodiesel

  Intervalul de depozitare

  Tariful (lei/tonă/zi)

  de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

  0,15

  începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

  0,21

  începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:
  - pentru cantități descărcate până la 200.000 tone/an
  - pentru cantități descărcate mai mari de 200.000 tone/an și mai mici sau egale cu 300.000 tone/an
  - pentru cantități descărcate mai mari de 300.000 tone/an și mai mici sau egale cu 400.000 tone/an
  - pentru cantități descărcate mai mari de 400.000 tone/an

  0,37 0,34 0,29 0,26

  Benzină, țiței

  Intervalul de depozitare

  Tariful (lei/tonă/zi)

  de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

  0,15

  începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

  0,21

  începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport

  0,37

  NOTE:1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice și T.V.A.2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero“.3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare

  ----