HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 30 noiembrie 2011
privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. drept urmare a inventarierii anuale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 22 decembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, drept urmare a inventarierii anuale, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  --------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 30 noiembrie 2011.
  Nr. 1.184.
  -------