ORDIN nr. 80 din 6 mai 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 mai 2009  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Cristian Făinişi,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 mai 2009.
  Nr. 80.


  Anexă

  NORMA 06/05/2009