ORDIN nr. 505 din 16 martie 2009 (*actualizat*)
pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat
(actualizat până la data de 30 iulie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009; ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. a), b) şi c), ale pct. 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 şi 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în operaţiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 16 martie 2009.
  Nr. 505.


  Anexa 1

  PROCEDURA 16/03/2009


  Anexa 2

  PROCEDURA 16/03/2009


  Anexa 3

  PROCEDURA 16/03/2009


  Anexa 4

  PROCEDURA 16/03/2009