ORDIN nr. 965/XXXV/3.598/274/2015pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR Nr. 965 din 25 august 2015
 • SENATUL Nr. XXXV/3.598 din 25 august 2015
 • CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE Nr. 274 din 25 august 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
  În temeiul prevederilor art. 73^1 alin. (14) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, ale art. 203 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,
  secretarul general al Camerei Deputaților, secretarul general al Senatului și președintele Casei Naționale de Pensii Publice emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Camera Deputaților, Senatul, Casa Națională de Pensii Publice prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, Consiliul Legislativ și Curtea Constituțională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Secretarul general
  al Camerei Deputaților,
  Cristian-Adrian Panciu
  Secretarul general al Senatului,
  Ion Vărgău
  Președintele
  Casei Naționale de Pensii Publice,
  Ileana Ciutan


  ANEXĂ

  NORME
  cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul
  funcționarului public parlamentar