HOTĂRÂRE nr. 530 din 7 iunie 2001 (*republicată*)
pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 11 iunie 2004  ------ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 402/2003 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, şi ulterior a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 402/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 14 aprilie 2003.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 9 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Anexă

  INSTRUCTIUNI (R) 07/06/2001