DECRET nr. 643 din 24 august 2004
privind rechemarea unor ambasadori
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,
  având în vedere propunerea Guvernului,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul 1

  Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru domnul Costin Georgescu şi în Republica Macedonia domnul Mircea Criste.


  Articolul 2

  Ambasadorii menţionaţi la art. 1 îşi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Bucureşti, 24 august 2004.
  Nr. 643.
  -----