HOTĂRÂRE nr. 967 din 22 august 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 1 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Beuran
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Maior,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 22 august 2003.
  Nr. 967.


  Anexă

  REGULAMENT 22/08/2003