ORDIN nr. 2.851 din 9 decembrie 2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 19 decembrie 2011
  În temeiul art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviație prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene pană la data de 30 iunie 2011, prevăzut în anexa nr. 1.(2) În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2.392/2017 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei a 3-a a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviație prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (la 23-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 13 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2018 )


  Articolul 2
  (1) Indicatorul utilizat pentru determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 este de 0,000679695907431681 de certificate per tonă-kilometru, determinat în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2011/638/UE din 26 septembrie 2011 privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(2) Indicatorul utilizat pentru determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020 este de 0,000642186914222035 de certificate per tonă-kilometru, determinat în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2011/638/UE.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely

  București, 9 decembrie 2011.
  Nr. 2.851.

  Anexa nr. 1

  NUMĂRUL TOTAL
  de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  alocate operatorilor de aviație pentru perioada
  1 ianuarie - 31 decembrie 2012

  Nr.
  crt.

  Numele
  operatorului

  Identificatorul unic
  al operatorului (prevăzut
  în lista de operatori de
  aeronave a Comisiei Europene)

  Anul

  Numărul
  de certificate
  de emisii de gaze
  cu efect de seră

  1.

  TAROM

  2658

  2012

  185.458

  2.

  CARPATAIR

  26254

  2012

  30.892

  3.

  VISION AIRLINES

  27298

  2012

  21.854

  4.

  BLUE AIR

  30600

  2012

  163.908

  TOTAL:

  402.112


  Anexa nr. 2

  Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aviație
  pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020


  Nr. crt.

  Numele operatorului

  Identificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)

  Anul

  Număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

  1.

  TAROM

  2658

  2013

  135.528

  2014

  135.528

  2015

  135.528

  2016

  135.528

  2017

  135.528

  2018

  135.528

  2019

  135.528

  2020

  135.528

  2.

  CARPATAIR

  26254

  2013

  24.618

  2014

  24.618

  2015

  24.618

  2016

  24.618

  2017

  24.618

  2018

  24.618

  2019

  24.618

  2020

  24.618

  3.

  VISION AIRLINES

  27298

  2013

  0

  2014

  0

  2015

  0

  2016

  0

  2017

  0

  2018

  0

  2019

  0

  2020

  0

  4.

  BLUE AIR

  30600

  2013

  153.915

  2014

  153.915

  2015

  153.915

  2016

  153.915

  2017

  153.915

  2018

  153.915

  2019

  153.915

  2020

  153.915

  (la 23-03-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 13 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2018 )

  -----------