ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 mai 2000
pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 11 mai 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Litera a) din alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "a) certificarea trimestriala şi anuală, însoţită de raport de audit, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară ale instituţiei publice, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactitatii evidentelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice în cauza a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. Pentru anul 2000 prima certificare a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară ale instituţiei publice se efectuează la nivelul semestrului I;"
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ──────────────