HOTĂRÂRE nr. 212 din 27 aprilie 2011pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 17 mai 2011
  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data 27 aprilie 2011, hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 115/2008 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 20 mai 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Camerei Auditorilor
  Financiari din România,
  Ion Mihăilescu

  București, 27 aprilie 2011.
  Nr. 212.


  Anexă

  NORME
  privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit
  financiar