LEGE Nr. 100 din 16 septembrie 1992
pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 30 septembrie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  România adera la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii.


  Articolul 2

  În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 1 din convenţie, se desemnează Ministerul Justiţiei ca autoritate centrala pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin convenţie.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN

  CONVENTIE 25/10/1980