ORDIN nr. 1.603 din 22 mai 2008
pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, şi ale pct. 6.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, precum şi persoanele juridice beneficiare ale garanţiei sau subîmprumutului de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 22 mai 2008.
  Nr. 1.603.


  Anexă

  NORMA 22/05/2008