HOTĂRÂRE nr. 406 din 1 aprilie 2009
pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, se modifică după cum urmează:
  a) Guvernul, pentru valori mai mari de 25 milioane lei;
  b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 4 milioane lei şi 25 milioane lei;
  c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 4 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 1 aprilie 2009.
  Nr. 406.
  -------