HOTĂRÂRE nr. 914 din 20 noiembrie 2013
pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii "Minvest Roşia Montană"- S.A. şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii "Minvest Roşia Montană" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 29 mai 2013.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A "Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei", punctul V "Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei", după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 32, cu următorul cuprins:
  "32. Societatea «Minvest Roşia Montană» - S.A."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul delegat pentru proiecte de
  infrastructură de interes naţional
  şi investiţii străine,
  Dan-Coman Şova
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  Bucureşti, 20 noiembrie 2013.
  Nr. 914.
  _________