ORDIN nr. 328 din 18 mai 2004
pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 328 din 18 mai 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 321 din 5 august 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2004  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
  văzând Referatul de aprobare nr. 26.140 din 19 aprilie 2004 întocmit de Agenţia Naţională a Zonei Montane,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emit următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă delimitarea zonei montane, potrivit criteriilor de delimitare, până la nivel de municipii, oraşe, comune, respectiv sate componente, precum şi lista municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru programul SAPARD la intrarea în vigoare a prezentului ordin, iar pentru celelalte programe începând cu data de 1 ianuarie 2005.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii, pădurilor
  şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministru de stat, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia
  publică,
  Gheorghe Emacu


  Anexa
  LISTA
  municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană
  - CENTRALIZATOR -
  1. Total unităţi administrativ - teritoriale în
  zona montană: = 744
  ● din care municipii = 21
  oraşe = 67
  comune = 656
  a) Integral în zona montană:
  ● municipii = 14
  ● oraşe = 48
  ● comune = 514
  b) Parţial în zona montană:
  ● municipii = 7
  ● oraşe = 19
  ● comune = 142
  2. Total localităţi componente în
  zona montană = 3320
  din care: * sate componente comunelor = 2973
  * localităţi componente = 347
  (municipii + oraşe)
  *Font 9*

                                   TABEL SINTETIC
                    MUNICIPII, ORASE ŞI COMUNE DIN ZONA MONTANĂ
   ┌────┬───────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬───────┐
   │ │ │ │ Municipii │ Oraşe │ │ Total │ │
   │Nr. │ │ ├───┬───────┬───────┼───┬───────┬───────┼───┬──────┤locali- │ │
   │crt.│ Judeţul │Specifi-│ │ Loc. │din ca-│ │ Loc. │din ca-│ │ Sate │tăţi din│ Total │
   │ │ │ care │ │ compo-│re sate│ │ compo-│re sate│ │compo-│ zona │general│
   │ │ │ │Nr.│ nente │aparţi-│Nr.│ nente │aparţi-│Nr.│nente │montana │ │
   │ │ │ │ │ │nătoare│ │ │nătoare│ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 1 │ALBA │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 51│ 47│ 29│ 438│ 489 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 6│ 6│ 7│ 35│ 41 │ 530│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 2 │ARAD │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9│ 60│ 60 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9│ 29│ 29 │ 89│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 3 │ARGEŞ │integral│ 1│ 2│ 2│ 0│ 0│ 0│ 28│ 128│ 130 │ │
   │ │ │parţial │ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 0│ 6│ 11│ 12 │ 142│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 4 │BACĂU │integral│ 1│ 2│ 1│ 3│ 12│ 9│ 13│ 65│ 79 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ 2│ 3│ 4 │ 83│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 5 │BIHOR │integral│ 0│ 0│ 0│ 2│ 9│ 7│ 12│ 64│ 73 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 12│ 20│ 23 │ 96│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 6 │BISTRIŢA- │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 2│ 27│ 78│ 81 │ │
   │ │NĂSĂUD │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2│ 1│ 2│ 4 │ 85│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 7 │BRAŞOV │integral│ 1│ 1│ 1│ 3│ 7│ 7│ 15│ 41│ 49 │ │
   │ │ │parţial │ 1│ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 9│ 10│ 11 │ 60│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 8 │BUZĂU │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 10│ 9│ 24│ 200│ 210 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 7│ 17│ 17 │ 227│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 9 │CARAŞ- │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 11│ 7│ 39│ 179│ 190 │ │
   │ │SEVERIN │parţial │ 1│ 5│ 5│ 1│ 3│ 3│ 8│ 15│ 23 │ 213│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 10 │CLUJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 13│ 70│ 70 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 5│ 12│ 12 │ 82│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 11 │COVASNA │integral│ 0│ 0│ 0│ 2│ 6│ 4│ 24│ 64│ 70 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2│ 4│ 11│ 13 │ 83│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 12 │DÂMBOVIŢA │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 2│ 14│ 71│ 74 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 2│ 4│ 7 │ 81│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 13 │GORJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 5│ 4│ 4│ 19│ 24 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 8│ 8│ 5│ 19│ 27 │ 51│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 14 │HARGHITA │integral│ 3│ 18│ 15│ 4│ 7│ 3│ 39│ 118│ 143 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 5│ 15│ 15 │ 158│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 15 │HUNEDOARA │integral│ 4│ 15│ 11│ 3│ 10│ 7│ 13│ 70│ 70 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 2│ 8│ 8│ 5│ 12│ 12 │ 82│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 16 │MARAMUREŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 6│ 2│ 32│ 64│ 70 │ │
   │ │ │parţial │ 2│ 4│ 4│ 2│ 12│ 11│ 3│ 5│ 21 │ 91│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 17 │MEHEDINŢI │integral│ 1│ 1│ 0│ 1│ 9│ 8│ 9│ 43│ 53 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 11│ 11 │ 64│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 18 │MUREŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 12│ 62│ 62 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 5│ 10│ 13 │ 75│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 19 │NEAMŢ │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 7│ 6│ 24│ 109│ 116 │ │
   │ │ │parţial │ 1│ 2│ 2│ 0│ 0│ 0│ 5│ 0│ 2 │ 118│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 20 │PRAHOVA │integral│ 1│ 1│ 0│ 5│ 19│ 14│ 17│ 77│ 97 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ 6│ 20│ 21 │ 118│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 21 │SATU MARE │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 6│ 6 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 1│ 3│ 4│ 6 │ 12│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 22 │SĂLAJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ │
   │ │ │parţial │ 1│ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 13│ 28│ 29 │ 31│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 23 │SIBIU │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 12│ 18│ 18 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 4│ 10│ 8│ 3│ 3│ 13 │ 31│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 24 │SUCEAVA │integral│ 2│ 5│ 3│ 4│ 15│ 14│ 36│ 139│ 159 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2│ 4│ 4 │ 163│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 25 │TIMIŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 13│ 13 │ 15│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 26 │TULCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 21│ 21 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ 23│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 27 │VÂLCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 30│ 26│ 15│ 85│ 150 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2│ 4│ 4 │ 119│
   ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ 28 │VRANCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 22│ 138│ 138 │ │
   │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 8│ 8 │ 146│
   ├────┴───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤
   │ TOTAL JUDEŢE │ │ 14│ 45│ 33│ 48│ 220│ 176│514│ 2625│ 2890 │ 3320│
   │ │ │ 7│ 14│ 13│ 19│ 68│ 64│142│ 348│ 430 │ │
   └────────────────┴────────┴───┴───────┴───────┴───┴───────┴───────┴───┴──────┴────────┴───────┘

  LISTA MUNICIPIILOR, ORAŞELOR ŞI COMUNELOR
  DIN ZONA MONTANĂ
  JUDEŢUL ALBA
  Oraşe integral în zona montană - 4
  din care:
  1. Abrud
  2. Baia de Arieş
  3. Câmpeni
  4. Zlatna
  Oraşe parţial în zona montană - 1
  1. Cugir cu 6 sate componente: Bocşitura, Bucuru, Calene, Feţeni, Goaşele şi Mugeşti
  Comune integral în zona montană - 29
  1. Albac 16. Ocoliş
  2. Almaşu Mare 17. Poiana Vadului
  3. Arieşeni 18. Ponor
  4. Avram Iancu 19. Poşaga
  5. Bistra 20. Râmeţ
  6. Bucium 21. Rimetea
  7. Ceru - Băcăinţi 22. Roşia Montană
  8. Ciuruleasa 23. Sălciua
  9. Garda de Sus 24. Săsciori
  10 .Horea 25. Scărişoara
  11. întregalde 26. Sohodol
  12. Livezile 27. Şugag
  13. Lupşa 28. Vadul Moţilor
  14. Meteş 29. Vidra
  15. Mogoş
  Comune parţial în zona montană - 7
  1. Blandiana - cu 4 sate componente: Acmariu, Ibru, Poieni, Răcătău
  2. Cricău - cu 2 sate componente: Craiva, Tibru
  3. Galda de Jos - cu 7 sate componente: Cetea, Galda de Sus, Zăgriş, Lupşeni, Măgura, Poiana Galdei, Răicani
  4. Ighiu - cu 2 sate componente: Ighiel, Ţelna
  5. Pianu - cu 3 sate componente: Plaiuri, Purcăreţi, Strungari
  6. Stremţ - cu 3 sate componente: Faţa Pietrii, Geoagiu de Sus, Geomal
  7. Vinţu de Jos - cu 14 sate componente: Ciocaşu, Crişeni, Dealu Ferului, Gura Cutului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Pârâu lui Mihai, Poieniţa, Stauini, Valea Goblii, Valea lui Mihai, Valea Vinţului
  JUDEŢUL ARAD
  Comune integral în zona montană - 9
  1. Almaş
  2. Brazii
  3. Dieci
  4. Dezna
  5. Gurahonţ
  6. Hălmagiu
  7. Hălmăgel
  8. Pleşcuţa
  9. Vârfurile
  Comune parţial în zona montană - 9
  1. Archiş - cu 3 sate componente: Bârzeşti, Groşeni, Nermiş
  2. Bârzava - cu 7 sate componente: Bârzava, Bătuta, Căpruţa, Dumbrăviţa, Groşii Noi, Monoroştia, Slatina de Mureş
  3. Chisindia - cu 2 sate componente: Păiuşeni, Văsoaia
  4. Hăşmaş - cu 4 sate componente: Hăşmaş, Botfei, Clit, Urvişu de Beliu
  5. Moneasa - cu 1 sat component: Rănuşa
  6. Petriş - cu 4 sate componente: Petriş, Corbeşti, Obârşia, Roşia Nouă
  7. Tăuţ - cu 2 sate componente: Minişel, Minişu de Sus
  8. Săvârşin- cu 3 sate componente: Pârneşti, Temeşeşti, Troaş
  9. Vărădia de Mureş - cu 3 sate componente: Baia, Juliţa, Stejar
  JUDEŢUL ARGEŞ
  Municipii integral în zona montană -1
  1. Câmpulung Muscel
  Municipii parţial în zona montană - 1
  1. Curtea de Argeş cu o localitate componentă: Curtea de Argeş
  Comune integral în zona montană - 28
  1. Albeştii de Argeş 15. Domneşti
  2. Albeştii de Muscel 16. Dragoslavele
  3. Aninoasa 17. Godeni
  4. Arefu 18. Lereşti
  5. Berevoieşti 19. Mioarele
  6. Boteni 20. Nucşoara
  7. Brăduleţ 21. Poienarii de Muscel
  8. Bughea de Jos 22. Rucăr
  9. Bughea de Sus 23. Sălătrucu
  10. Cepari 24. Stoeneşti
  11. Cicănesti 25. Şuiei
  12. Corbeni 26. Valea Danului
  13. Corbi 27. Valea Iaşului
  14. Dâmbovicioara 28. Valea Mare-Pravăţ
  Comune parţial în zona montană - 6
  1. Cetăţeni - cu 1 sat component: Valea Cetăţuia
  2. Hârtieşti - cu 2 sate componente: Lespezi, Lucieni
  3. Muşăteşti - cu 3 sate componente: Bolovăneşti, Muşăteşti, Valea lui Mas
  4. Schitu Goleşti - cu 2 sate componente: Burneşti, Valea Pechii
  5. Vlădeşti - cu 2 sate componente: Drăghescu, Putina
  6. Vultureşti - cu 1 sat component: Huluba
  JUDEŢUL BACĂU
  Municipii integral în zona montană -1
  1. Moineşti
  Oraşe integral în zona montană - 3
  1. Comăneşti
  2. Dărmăneşti
  3. Slănic Moldova
  Oraşe parţial în zona montană - 1
  1. Târgu Ocna cu 1 localitate aparţinătoare: Poieni
  Comune integral în zona montană -13
  1. Agăş 8. Măgireşti
  2. Asău 9. Mănăstirea Caşin
  3. Balcani 10. Oituz
  4. Berzunţi 11. Palanca
  5. Brusturoasa 12. Solonţ
  6. Dofteana 13. Zemeş
  7. Ghimeş Făget
  Comune parţial în zona montană - 2
  1. Bârsăneşti - cu 2 sate componente: Albele şi Brăteşti
  2. Pârgăreşti - cu 1 sat component: Pârâu Boghii
  JUDEŢUL BIHOR
  Oraşe integral în zona montană - 2
  1. Nucet
  2. Vaşcău
  Oraşe parţial în zona montană - 1
  1. Aleşd - cu 3 sate componente: Pădurea Neagră, Peştiş, Tinăud
  Comune integral în zona montană - 12
  1. Borod 7. Câmpani
  2. Bratca 8. Cărpinet
  3. Budureasa 9. Cristioru de Jos
  4. Bulz 10. Curăţele
  5. Bunteşti 11. Pietroasa
  6. Căbeşti 12. Şinteu
  Comune parţial în zona montană - 12
  1. Brusturi - cu 1 sat component: Loranta
  2. Derna - cu 3 sate componente: Sacalasău Vechi, Sacalasău Nou, Dernişoara
  3. Lazuri de Beiuş - cu 2 sate componente: Cusuiuş, Hinchiriş
  4. Lunca - cu 1 sat component: Briheni
  5. Popeşti - cu 1 sat component: Budoi
  6. Remetea - cu 1 sat component: Meziad
  7. Rieni - cu 1 sat component: Cucuceni
  8. Roşia - cu 1 sat component: Lazuri
  9. Şuncuiuş - cu 2 sate componente: Bălnaca, Bălnaca - Groşi
  10. Tărcaia - cu 2 sate componente: Mierag Tarcaiţa,
  11. Vadu Grisului - cu 3 sate componente: Vadu Grisului, Birtin, Tomnatic
  12. Vârciorog - cu 2 sate componente: Fâşca, Surducel
  JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
  Oraşe integral în zona montană - 1
  1. Sângeorz - Băi
  Oraşe parţial în zona montană -1
  1. Năsăud - cu 2 localităţi componente: Liviu Rebreanu, Luşca
  Comune integral în zona montană - 27
  1. Bistriţa Bârgăului 17. Rebra
  2. Cetate 18. Rebrişoara
  3. Coşbuc 19. Rodna
  4. Feldru 20. Romuli
  5. ilva Mare 21. Sanţ
  6. ilva Mica 22. Şieu
  7. Josenii Bârgăului 23. Şieut
  8. Lesu 24. Telciu
  9. Lunca ilvei 25. Tiha Bârgăului
  10. Măgura ilvei 26. Târlişua
  11. Maieru 27. Zagra
  12. Mărişelu
  13. Monor
  14. Parva
  15. Poiana ilvei
  16. Prundu Bârgăului
  Comune parţial în zona montană - 1
  1. Livezile - cu 2 sate componente: Dorolea, Valea Poenii
  JUDEŢUL BRAŞOV
  Municipiu integral în zona montană -1
  1. Săcele
  Municipiu parţial în zona montană - 1
  1. Braşov - cu o localitate componentă: Poiana Braşov
  Oraşe integral în zona montană - 3
  1. Predeal
  2. Râşnov
  3. Zărneşti
  Comune integral în zona montană -15
  1. Bran 9. Sâmbăta de Sus
  2. Budila 10. Şinca
  3. Crizbav 11. Şinca Noua
  4. Fundata 12. Tărlungeni
  5. Holbav 13. Teliu
  6. Moieciu 14. Vama Buzăului
  7. Poiana Mărului 15. Vulcan
  8. Racoş
  Comune parţial în zona montană - 9
  1. Dumbrăviţa - cu 1 sat component: Vlădeni
  2. Hărman - cu 1 sat component: Podul Oltului
  3. Hârseni - cu 2 sate componente: Mărgineni, Sebeş
  4. Lisa - cu 1 sat component: Breaza
  5. Măieruş - cu 1 sat component: Măieruş
  6. Ormeniş - cu 1 sat component: Augustin
  7. Recea - cu 1 sat component: Dejani
  8. Ucea - cu 1 sat component: Ucea de Sus
  9. Viştea - cu 1 sat component: Viştişoara
  JUDEŢUL BUZĂU
  Oraşe integral în zona montană -1
  1. Nehoiu
  Comune integral în zona montană - 24
  1. Bisoca 13. Lopătari
  2. Bozioru 14. Mânzăleşti
  3. Brăeşti 15. Odăile
  4. Calvini 16. Pănătău
  5. Căneşti 17. Pătârlagele
  6. Cătina 18. Săruleşti
  7. Chiliile 19. Scorţoasa
  8. Chiojdu 20. Siriu
  9. Cislău 21. Tisău
  10. Colţi 22. Valea Salciei
  11. Cozieni 23. Vintilă Vodă
  12. Gura Teghii 24. Vipereşti
  Comune parţial în zona montană - 7
  1. Beceni - cu 3 sate componente: Arbanaşi, Gura Dimienii, Mărgăriţi
  2. Buda - cu 3 sate componente: Spidele, Valea Largă, Toropalesti
  3. Măgura - cu 1 sat component: Ciuta
  4. Mărgăriteşti - cu 1 sat component: Câmpulungeanca
  5. Murgeşti - cu 1 sat component: Valea Raţei
  6. Pardosi - cu 3 sate componente: Valea lui Lalu, Valea Şchiopului, Chiperu
  7. Pârscov - cu 5 sate componente: Tocileni, Valea Purcarului, Curcăneşti, Runcu, Bădila
  JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
  Municipiu parţial în zona montană - 1
  1. Reşiţa - cu 5 localităţi componente: Câlnic, Cuptoare, Doman, Secu, Moniom
  Oraşe integral în zona montană - 4
  1. Anina
  2. Băile Herculane
  3. Moldova Nouă
  4. Oţelu Roşu
  Oraşe parţial în zona montană - 1
  1. Oraviţa - cu 3 localităţi componente: Brădişoru de Jos, Ciclova Montană, Marila
  Comune integral în zona montană - 39
  1. Armeniş 17. Gârnic
  2. Bănia 18. Glimboca
  3. Băuţar 19. Iablanita
  4. Berzasca 20. Lăpuşnicel
  5. Bolvaşniţa 21. Lăpuşnicu Mare
  6. Bozovici 22. Luncaviţa
  7. Brebu Nou 23. Marga
  8. Bucoşniţa 24. Mehadia
  9. Caraşova 25. Mehadica
  l0. Cărbunari 26. Obreja
  11. Cornea 27. Ocna de Fier
  12. Cornereva 28. Pojejena
  13. Coronini (Pescari) 29. Prigor
  14. Dalboşeţ 30. Rusca Montană
  15. Domaşnea 3l. Sicheviţa
  16. Eftimie Murgu 32. Slatina - Timiş
  33. Şopotu Nou
  34. Teregova
  35. Târnova
  36. Topleţ
  37. Turnu Ruieni
  38. Văliug
  39. Zăvoi
  Comune parţial în zona montană - 8
  1. Ciclova Română - cu 2 sate componente: Socolari, Ilidia
  2. Ciudanoviţa - cu 1 sat component: Ciudanoviţa
  3. Dognecea - cu 1 sat component: Calina
  4. Ezeriş - cu 1 sat component: Soceni
  5. Goruia - cu 1 sat component: Gârlişte
  6. Lupac - cu 3 sate componente: Vodnic, Rafnic, Clocotici
  7. Păltiniş - cu 3 sate componente: Delineşti, Ohabiţa, Rugi
  8. Şasea Montană cu 3 sate componente: Şasea Montană, Potoc, Şasea Română
  JUDEŢUL CLUJ
  Comune integral în zona montană - 13
  1. Băişoara
  2. Beliş 8. Negreni
  3. Ciucea 9. Poieni
  4. Iară 10. Râşca
  5. Măguri-Răcătău 11. Săcuieu
  6. Mărgău 12. Săvădisla
  7. Mărişel 13. Valea Ierii
  Comune parţial în zona montană - 5
  1. Călăţele - cu 1 sat component: Finciu
  2. Căpuşu Mare - cu 6 sate componente: Agârbiciu, Bălceşti, Dângau Mare, Dângau Mic, Dumbrava, Păniceni
  3. Gilău - cu 2 sate componente: Someşu Cald, Someşu Rece
  4. Mănăstireni - cu 1 sat component: Bedeciu
  5. Sâncraiu - cu 2 sate componente: Alunişu, Horlacea
  JUDEŢUL COVASNA
  Oraşe integral în zona montană - 2
  1. Covasna
  2. Întorsura Buzăului
  Oraşe parţial în zona montană -1
  1. Baraolt - cu 2 localităţi componente: Bodoş, Micloşoara
  Comune integral în zona montană - 24
  1. Barcani
  2. Băţani 14. Micfalău
  3. Bixad 15. Moacşa
  4. Bodoc 16. Ojdula
  5. Brădut 17. Poian
  6. Bretcu 18. Sânzieni
  7. Cernat 19. Sita Buzăulul
  8. Comandău 20. Turia
  9. Ghelinţa 21. Valea Mare
  l0. Ghidfalău 22. Vârghiş
  11. Lemnia 23. Zabala
  12. Malnaş 24. Zagon
  13. Mereni
  Comune parţial în zona montană - 4
  1. Boroşneu Mare - cu 4 sate componente: Boroşneu Mare, Boroşneu Mic, Dobolii de Sus, Valea Mica
  2. Dobârlău - cu 2 sate componente: Dobârlău, Valea Dobârlăului
  3. Ozun - cu 4 sate componente: Bicfalău, Lisnău, Lisnău Vale, Măgheruş
  4. Reci - cu 1 sat component: Saciova
  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
  Oraşe integral în zona montană -1
  1. Fieni
  Oraşe parţial în zona montană -1
  1.Pucioasa - cu 3 localităţi componente: Malurile, Bela, Diaconeşti
  Comune integral în zona montană -14
  1. Bezdead
  2. Buciumeni 9. Runcu
  3. Cândeşti 10. Tătărani
  4. iedera 11. Valea Lungă
  5. Ludeşti 12. Vârfuri
  6. Moroeni 13. Vişineşti
  7. Pietroşiţa 14. Vulcana Băi
  8. Pucheni
  Comune parţial în zona montană - 2
  1. Bărbuleţu - cu 2 sate componente: După Deal, Pietrari
  2. Voineşti - cu 2 sate componente: Gemenea -Brătuleşti, Oncesti
  JUDEŢUL GORJ
  Oraşe integral în zona montană -1
  1. Novaci
  Oraşe parţial în zona montană - 2
  1. Bumbeşti-Jiu - cu 1 localitate componentă: Pleşa
  2. Tismana - cu 7 localităţi componente: Costeni, Gornoviţa, Pocruia, Sohodol, Tismana, Topeşti, Vâlcele
  Comune integral în zona montană - 4
  1. Baia de Fier
  2. Padeş
  3. Polovragi
  4. Runcu
  Comune parţial în zona montană - 5
  1. Crasna - cu 4 sate componente: Aninişu din Deal, Crasna din Deal, Drăgoieşti, Radoşi
  2. Muşeteşti - cu 4 sate componente: Arseni, Bărcaciu, Stânceşti, Stâncesti Larga
  3. Peştişani - cu 3 sate componente: Boroşteni, Frâncesti, Gureni
  4. Schela - cu 3 sate componente: Arsuri, Gornacel, Schela
  5. Stănesti - cu 5 sate componente: Alexeni, Curpen, Pârvuleşti, Vaidei, Valari
  JUDEŢUL HARGHITA
  Municipiu integral în zona montană - 3
  1. Gheorgheni
  2. Miercurea Ciuc
  3. Topliţa
  Oraşe integral în zona montană - 4
  1. Băile Tuşnad
  2. Bălan
  3. Borsec
  4. Vlăhiţa
  Comune integral în zona montană - 39
  1. Bilbor
  2. Carta 21. Mihăileni
  3. Căpâlniţa 22. Păuleni-Ciuc
  4. Ciceu 23. Plăieşii de Jos
  5. Ciucsângeorgiu 24. Racu
  6. Ciumani 25. Remetea
  7. Corbu 26. Sărmaş
  8. Cozmeni 27. Siculeni
  9. Dăneşti 28. Sâncrăieni
  10. Ditrău 29. Sândominic
  11. Frumoasa 30. Sânmartin
  12. Gălăuţaş 31. Sânsimion
  13. Joseni 32. Sântimbru
  14. Lăzarea 33. Subcetate
  15. Leliceni 34. Suseni
  16. Lueta 35. Tomeşti
  17. Lunca de Jos 36. Tulgheş
  18. Lunca de Sus 37. Tuşnad
  19. Mădăraş 38. Vărşag
  20. Mereşti 39. Voşlăbeni
  Comune parţial în zona montană - 5
  1. Brădeşti - cu 1 sat component: Târnoviţa
  2. Dealu - cu 2 sate componente: Valea Rotundă, Tibod
  3. Mărtiniş - cu 5 sate componente: Bădeni, Călugăreni, Chinuşu, Ghipeş, Locodeni
  4. Praid - cu 2 sate componente: Sasveres, Becaş
  5. Zetea - cu 5 sate componente: Deşag, Sub Cetate, Izvoare, Şicasău, Poiana Târnavei
  JUDEŢUL HUNEDOARA
  Municipiu integral în zona montană - 4
  1. Brad
  2. Petroşani
  3. Lupeni
  4. Vulcan
  Oraşe integral în zona montană -3
  1. Aninoasa
  2. Petrila
  3. Uricani
  Oraşe parţial în zona montană - 2
  1. Geoagiu - cu 7 localităţi componente: Băcâia, Bozeş, Geoagiu Băi, Homorod, Mermezeu Văleni, Rengheţ, Văleni
  2. Haţeg - cu 1 localitate componentă: Silvaşu de Sus
  Comune integral în zona montană - 35
  1. Baia de Criş 19. Leleşe
  2. Băita 20. Lunca Cernii de
  3. Balşa Jos
  4. Bănită 21. Luncoiu de Jos
  5. Baru 22. Orăştioara de Sus
  6. Bătrâna 23. Pui
  7. Beriu 24. Răchitova
  8. Blăjeni 25. Ribiţa
  9. Boşorod 26. Râu de Mori
  10. Bretea Română 27. Sălaşu de Sus
  11. Buceş 28. Sarmizegetusa
  12. Bucureşci 29. Sântamaria-Orlea
  13. Bulzeştii de Sus 30. Teliucu Inferior
  14. Bunila 31. Tomeşti
  15. Cerbal 32. Topliţa
  16. Certeju de Sus 33. Vălişoara
  17. Criscior 34. Vata de Jos
  18. Ghelari 35. Vorţa
  Comune parţial în zona montană - 10
  1. Brănişca - cu 4 sate componente: Bărăştii Miei, Căbeşti, Furcşoara, Gialacuta
  2. Burjuc- cu 2 sate componente: Petreşti, Brădăţel
  3. Cârjiţi - cu 2sate componente: Chergheş, Cozia
  4. Densuş - cu 3 sate componente: Criva, Poieni, Stei
  5. General Berthlot (Unirea) - cu 1 sat component: Craguis
  6. Gurasada - cu 7 sate componente: Boiu de Jos, Boiu de Sus, Cărmăzăneşti, Câmpuri de Sus, Dănuleşti, Runcşor, Vica
  7. Peştişu Mic - cu 3 sate componente: Ciulpăz, Cutin, Dumbrava
  8. Rapoltu Mare - cu 1 sat component: Boiu
  9. Romos - cu 2 sate componente: Romoşel, Ciungu Mare
  10. Zam - cu 8 sate componente: Almaş-Sălişte, Almăşel, Brăşeu, Deleni, Godineşti, Micăneşti, Pogăneşti, Tămăşeşti
  JUDEŢUL MARAMUREŞ
  Municipiu parţial în zona montană - 2
  1. Baia Mare - cu 3 localităţi componente: Blidari, Firiza, Valea Neagră
  2. Sighetu Marmaţiei - cu 1 localitate componentă: Iapa
  Oraşe integral în zona montană - 4
  1. Borşa
  2. Cavnic
  3. Vişeu de Sus
  4. Săliştea de Sus
  Oraşe parţial în zona montană - 2
  1. Baia Sprie - cu 2 localităţi componente: Baia Sprie, Chiuzbaia
  2. Târgu Lăpuş - cu 10 localităţi componente: Boiereni, Borcut, Cufoaia, Dobricu Lăpuşului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Rohia, Stoiceni
  Comune integrai în zona montană - 32
  1. Băiuţ
  2. Bistra 19. Poienile de
  3. Bocicoiu Mare sub Munte
  4. Bogdan Vodă 20. Poienile Izei
  5. Botiza 21. Remeţi
  6. Budeşti 22. Repedea
  7. Călineşti 23. Rona de Jos
  8. Cerneşti 24. Rona de Sus
  9. Cupşeni 25. Rozavlea
  10. Deseşti 26. Ruscova
  11. Dragomireşti 27. Săcel
  12. Groşii Ţibleşului 28. Săpânţa
  13. Ieud 29. Şieu
  14. Lăpuş 30. Strâmtura
  15. Leordina 31. Suciu de Sus
  16. Moisei 32. Vişeu de Jos
  17. Ocna Şugatag
  18. Petrova
  Comune parţial în zona montană - 3
  1. Bârsana - cu 1 sat component: Năneşti
  2. Giulesti - cu 3 sate componente: Giuleşti, Berbeşti, Mănăstirea
  3. Vadu Izei - cu 1 sat component: Valea Stejarului
  JUDEŢUL MEHEDINŢI
  Municipiu integral în zona montană - 1
  1. Orşova
  Oraşe integral în zona montană - 1
  1. Baia de Aramă
  Comune integral în zona montană - 9
  1. Balta
  2. Dubova 6. Obârşia-Cloşani
  3. ieşelniţa 7. Podeni
  4. Iloviţa 8. Ponoarele
  5. Isverna 9. Sviniţa
  Comune parţial în zona montană - 4
  1. Bala - cu 4 sate componente: Brativoeşti, Dâlma, Iupca, Runcuşoru
  2. Bâlvăneşti - cu 3 sate componente: Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus
  3. Cireşu - cu 2 sate componente: Bunoaica, Negruşa
  4. Godeanu - cu 2 sate componente: Marga, Păuneşti
  JUDEŢUL MUREŞ
  Oraşe parţial în zona montană - 1
  1. Sovata - cu 3 localităţi componente: Capeţi, Ilieşi, Sacadat
  Comune integral în zona montană -12
  1. Aluniş
  2. Beica de Jos 8. Luna Bradului
  3. Deda 9. Răstoliţa
  4. Gurghiu 10. Ruşii - Munţi
  5. Hodac 11. Stânceni
  6. Hodoşa 12. Vătava
  7. ibăneşti
  Comune parţial în zona montană - 5
  1. Bereni - cu 2sate componente: Cându, Mărculeni
  2. Chiheru de Jos - un 1 sat component: Urisiu de Sus
  3. Eremitu - cu 2 sate componente: Eremitu, Câmpu Cetăţii
  4. Ideciu de Jos - cu 2 sate componente: Deleni, Ideciu de Sus
  5. Măgherani - cu 3 sate componente: Măgherani, Silea Mirajului, Torba
  JUDEŢUL NEAMŢ
  Municipiu parţial în zona montană - 1
  1. Piatra Neamţ - cu 2 localităţi componente: Doamna, Văleni
  Oraşe integral în zona montană - 1
  1. Bicaz
  Comune integral în zona montană - 24
  1. Agapia
  2. Alexandru cel Bun 14. Gârcina
  3. Bălţăteşti 15. Grinţieş
  4. Bicaz-Chei 16. Hangu
  5. Bicazu Ardelean 17. Piatra Şoimului
  6. Borca 18. Pângăraţi
  7. Borleşti 19. Pipirig
  8. Ceahlău 20. Poiana Teiului
  9. Ghindăuani 21. Tarcău
  10. Crăcăoani 22. Taşca
  11. Dămuc 23. Tazlău
  12. Dobreni 24. Vânători - Neamţ
  13. Farcaşa
  JUDEŢUL PRAHOVA
  Municipiu integral în zona montană -1
  1. Câmpina
  Oraşe integral în zona montană - 5
  1. Azuga
  2. Breaza
  3. Buşteni
  4. Comarnic
  5. Sinaia
  Oraşe parţial în zona montană - 1
  1. Slănic - cu 1 localitate componentă: Groşani
  Comune integral în zona montană - 17
  1. Adunaţi 10. Poşeşti
  2. Bertea 11. Şecăria
  3. Brebu 12. Şotrile
  4. Cărbuneşti 13. Starchiojd
  5. Ceraşu 14. Ştefeşti
  6. Cornu 15. Talea
  7. Cosmmele 16. Telega
  8. Izvoarele 17. Valea Doftanei
  9. Măneciu
  Comune parţial în zona montană - 6
  1. Ariceştii Zeletin - cu 1 sat component: Ariceştii Zeletin
  2. Drajna - cu 9 sate componente: Drajna de Sus, Cătunu, Ciocrac, Făget, Ogretin, Piţigoi, Plai, Podurile, Poiana Mierlei
  3. Predeal-Sărari - cu 5 sate componente: Bobiceşti, Poienile, Săratei, Tulburea, Tulburea Văleni
  4. Proviţa de Jos - cu 1 sat component: Piatra
  5. Proviţa de Sus - cu 3 sate componente: Izvoru, Plaiu, Valea Bradului
  6. Teişani - cu 1 sat component: Teişani
  JUDEŢUL SATU MARE
  Oraşe parţial în zona montană - 1
  1. Negreşti Oaş - cu 2 localităţi componente: Negreşti Oaş, Luna
  Comune integral în zona montană - 4
  1. Cămârzana
  2. Gherţa Mică
  3. Turţ
  4. Vama
  Comune parţial în zona montană - 3
  1. Bixad - cu 1 sat component: Trip
  2. Certeze - cu 2 sate componente: Moişeni, Huţa Certeze
  3. Tarsolţ - cu 1 sat component: Aliceni
  JUDEŢUL SĂLAJ
  Municipiu parţial în zona montană - 1
  1. Zalău - cu 1 localitate componenta: Stâna
  Comune integral în zona montană -1
  1. Treznea
  Comune parţial în zona montană -13
  1. Agrij - cu 1 sat component: Rastolţu Desert
  2. Buciumi - cu 4 sate componente: Bodia, Bogdana, Huţa, Răstolţ
  3. Cizer - cu 2 sate componente: Pria, Cizer
  4. Greaca - cu 3 sate componente: Brebi, Ciglean, Viile Jacului
  5. Fildu de Jos - cu 3 sate componente: Fildu de Sus, Fildu de Mijloc, Tetisu
  6. Halmăşd - cu 2 sate componente: Cerisa, Fufez
  7. Horoatu Crasnei - cu 1 sat component: Hurez
  8. Meseşenii de Jos - cu 2 sate componente: Fetindia, Meseşenii de Sus
  9. Mirşid - cu 1 sat component: Moigrad-Porolissum
  10. Plopiş - cu 2 sate componente: Făgetu, laz
  11. Românaşi - cu 1 sat component: Ciumarna
  12. Sâg - cu 3 sate componente: Mal, Tusa, Sârbi
  13. Valcău de Jos - cu 3 sate componente: Lazuri, Preoteasa, Sub Cetate
  JUDEŢUL SIBIU
  Oraşe parţial în zona montană - 4
  1. Avrig - cu 1 localitate componentă: Avrig
  2. Cisnădie - cu 1 localitate componentă: Cisnădioara
  3. Tălmaciu - cu 1 localitate componentă: Tălmacel
  4. Sălişte - cu 7 localităţi componente: Sălişte, Crinţ, Fântânele, Galeş, Săcel, Sibiel, Vale
  Comune integral în zona montană -12
  1. Boiţa 8. Răşinari
  2. Cărţişoara 9. Râu Sadului
  3. Gura Râului 10. Sadu
  4. Jina 11. Tilişca
  5. Orlat 12. Turnu Roşu
  6. Poiana Sibiului
  7. Poplaca
  Comune parţial în zona montană - 3
  1. Arpaşu de Jos - cu 1 sat component: Arpaşu de Sus
  2. Porumbacu de Jos - cu 1 sat component: Porumbacu de Sus
  3. Racoviţa - cu 1 sat component: Sebeşu de Sus
  JUDEŢUL SUCEAVA
  Municipiu integral în zona montană - 2
  1. Câmpulung Moldovenesc
  2. Vatra Dornei
  Oraşe integral în zona montană - 4
  1. Broşteni
  2. Frasin
  3. Gura Humorului
  4. Solca
  Comune integral în zona montană - 36
  1. Breaza
  2. Brodina 19. Moldoviţa
  3. Cacica 20. Ostra
  4. Capu Câmpului 21. Panaci
  5. Ciocăneşti 22. Poiana Stampei
  6. Cosna 23. Pojorâta
  7. Cârlibaba 24. Putna
  8. Crucea 25. Râşca
  9. Dorna Candrenilor 26. Sadova
  10. Dorna-Arini 27. Şaru Dornei
  11. Frumosu 28. Slatina
  12. Fundu Moldovei 29. Straja
  13. iacobeni 30. Stulpicani
  14. izvoarele Sucevei 31. Suceviţa
  15. Mălini 32. Ulma
  16. Mănăstirea Humorului 33. Valea Moldovei
  17. Marginea 34. Vama
  18. Moldova-Sulita 35. Vatra Moldoviţei
  36. Voitinel
  Comune parţial în zona montană - 2
  1. Păltinoasa - cu 1 sat component: Păltinoasa
  2. Pârteştii de Jos - cu 2 sate componente: Vârfu Dealului, Varvata
  JUDEŢUL TIMIŞ
  Comune integral în zona montană -1
  1. Nădrag
  Comune parţial în zona montană - 4
  1. Fardea - cu 3 sate componente: Gladna Montană, Hăuzeşti, Zolt
  2. Margina - cu 4 sate componente: Bulza, Groşi, Nemeşeşti, Sinteşti
  3. Pietroasa - cu 2 sate componente: Părăseşti, Poieni
  4. Tomeşti - cu 4 sate componente: Baloseşti, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus
  JUDEŢUL TULCEA
  Comune integral în zona montană - 4
  1. Casimcea 3. Hamcearca
  2. Ciucurova 4. Topolog
  Comune parţial în zona montană - 1
  1. Sarichioi - cu 2 sate componente: Enisala, Visterna
  JUDEŢUL VÂLCEA
  Oraşe integral în zona montană - 4
  1. Băile Olăneşti
  2. Brezoi
  3. Călimăneşti
  4. Horezu
  Comune integral în zona montană -15
  1. Bărbăteşti 9. Racoviţa
  2. Berislăveşti 10. Runcu
  3. Boişoara 11. Sălătrucel
  4. Câineni 12. Stoeneşti
  5. Costeşti 13. Titeşti
  6. Mălaia 14. Vaideeni
  7. Muereasca 15. Voineasa
  8. Perişani
  Comune parţial în zona montană - 2
  1. Slatioara - cu 3 sate componente: Coasta Cerbului, Goruneşti, Rugetu
  2. Stroeşti - cu 1 sat component: Dianu
  JUDEŢUL VRANCEA
  Comune integral în zona montană - 22
  1. Andreiaşu de Jos 12. Nistoreşti
  2. Bârseşti 13. Paltin
  3. Chiojdeni 14. Pauleşti
  4. Câmpuri 15. Poiana Cristei
  5. Dumitreşti 16. Reghiu
  6. Gura Caliţei 17. Soveja
  7. Jitia 18. Tulnici
  8. Mera 19. Valea Sării
  9. Naruja 20. Vidra
  10. Negrileşti 21. Vintileasca
  11. Nereju 22. Vrâncioaia
  Comune parţial în zona montană - 4
  1. Boloteşti - cu 1 sat component: Vităneştii de sub Măgura
  2. Broşteni - cu 2 sate componente: Arva, Pituluşa
  3. Răcoasa - cu 1 sat component: Gogoiu
  4. Vizantea-Livezi - cu 4 sate componente: Vizantea Mănăstireasca, Vizantea Răzăşească, Piscu Radului, Mesteacanu
  --------------