HOTĂRÂRE nr. 498 din 24 mai 2001
pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale, prevăzute la art. 33 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 7^1 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Limitele amenzilor contravenţionale, prevăzute la pct. I-V ale art. 33 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, majorandu-se după cum urmează:
  a) de la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. I;
  b) de la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. II;
  c) de la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. III;
  d) de la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. IV;
  e) de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. V.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------