LEGE nr. 37 din 17 martie 2005
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunostintei faţă de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 22 martie 2005  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunostintei faţă de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.216 din 17 decembrie 2004, cu urmatoarea modificare:
  - Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - Termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 341/2004, cu completările ulterioare, se proroga cu 12 luni."
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 17 martie 2005.
  Nr. 37.
  --------