LEGE nr. 190 din 21 octombrie 2008
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea şî completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2008.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 21 octombrie 2008.
  Nr. 190.
  ------