HOTĂRÂRE nr. 1.455 din 11 decembrie 2003
pentru scutirea la plată a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2003 ale unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 13 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 33 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 500/2003,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă scutirea la plată a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2003, inclusiv a accesoriilor aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate din reţinerile la sursă, în limita unui plafon de 2.685.057 milioane lei, pentru agenţii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Sumele ce fac obiectul scutirii la plată, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin certificate de obligaţii bugetare eliberate de creditori bugetari.


  Articolul 2

  Convenţiile de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare, încheiate cu agenţii economici, în temeiul dispoziţiilor legale în vigoare, pentru recuperarea arieratelor bugetare, aflate în derulare, respectiv acordurile de eşalonare şi reeşalonare încheiate cu agenţii economici, se vor modifica, avându-se în vedere prevederile art. 1.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Ministrul muncii, solidarităţii
  sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 11 decembrie 2003.
  Nr. 1.455.


  Anexa
  LISTA
  agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care beneficiază de scutirea de la plata obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2003, inclusiv a accesoriilor aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate din reţinerile la sursă
  Agentul economic Plafonul pentru care se aprobă scutirea la plată - milioane lei -
  Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. 1.467.403 1.019.556 198.098

  ----