ORDIN nr. 522 din 16 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 mai 2003  În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
  având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Conducătorii entitatilor publice vor dispune măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Normele metodologice vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/2001.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 aprilie 2003.
  Nr. 522.


  Anexă

  NORMA 16/04/2003