HOTĂRÂRE nr. 423 din 29 martie 2006
privind suplimentarea parcului normat de mijloace de transport pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 10 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se suplimentează parcul normat de mijloace de transport pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu un autoturism destinat activităţilor desfăşurate în cadrul Programului PHARE.


  Articolul 2

  Consumul lunar normat de carburanţi pentru autoturismul prevăzut la art. 1 este de 300 litri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 martie 2006.
  Nr. 423.
  ------------