HOTĂRÂRE nr. 475 din 26 iunie 2007
pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 8 august 2007  În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, se modifică după cum urmează:
  - Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - Nota obţinută la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a raţionamentului logic 10%, interviul 15%."


  Articolul II

  Dispoziţiile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.


  Articolul III

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  Nicolae Dan Chiujdea
  Bucureşti, 26 iunie 2007.
  Nr. 475.
  ---------