ORDIN nr. 208 din 10 februarie 2020pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46.654 din 15.01.2020 al Direcției schimbări climatice și dezvoltare durabilă,
  ținând cont de art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare: – Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;– Decizia (UE) 2017/2.240 a Consiliului din 10 noiembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; și – Decizia nr. 2.106/2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în ceea ce privește modificarea anexelor I și II la acord,
  în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe

  București, 10 februarie 2020.
  Nr. 208.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.851/2011)
  Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  alocate operatorilor de aviație pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020

  Nr. crt.

  Numele operatorului

  Identificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)

  Anul

  Număr de certificate de emisii de gaze
  cu efect de seră

  1.

  S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM - S.A.

  2658

  2013

  135.528

  2014

  135.528

  2015

  135.528

  2016

  135.528

  2017

  135.528

  2018

  135.528

  2019

  135.528

  2020

  136.559

  2.

  S.C. CARPATAIR - S.A.

  26254

  2013

  24.618

  2014

  24.618

  2015

  24.618

  2016

  24.618

  2017

  24.618

  2018

  24.618

  2019

  24.618

  2020

  24.618

  3.

  VISION AIRLINES

  27298

  2013

  0

  2014

  0

  2015

  0

  2016

  0

  2017

  0

  2018

  0

  2019

  0

  2020

  0

  4.

  S.C. BLUE AIR AVIATION - S.A.

  30600

  2013

  153.915

  2014

  153.915

  2015

  153.915

  2016

  153.915

  2017

  153.915

  2018

  153.915

  2019

  153.915

  2020

  153.915

  -----