HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 25 octombrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 noiembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul finanţelor
  publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei
  publice,
  Octav Cozmanca


  Anexă

  NORMA 25/10/2001