ORDIN nr. 111 din 9 iulie 2007
privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 13 august 2007  Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ---- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare
  pentru Serviciile Comunitare
  de Utilităţi Publice,
  Marian Cristinel Bîgiu
  Bucureşti, 9 iulie 2007.
  Nr. 111.


  Anexă

  CAIET-S-C 09/07/2007