LEGE nr. 505 din 11 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 30 august 1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare, emisă în temeiul art. 1 lit. S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ────────────────