ORDIN nr. 292 din 12 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activității de agrement nautic
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 19 septembrie 2003
  În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (3) și ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic,
  ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Normele metodologice privind desfășurarea activității de agrement nautic, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.
  (la 24-12-2009, Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009. )


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat

  București, 12 septembrie 2003.
  Nr. 292.

  Anexă

  Norme metodologice
  privind desfășurarea activității de agrement nautic