ORDIN nr. 89 din 3 februarie 2006
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 10 februarie 2006  În temeiul art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, al art. 1, 3 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2005, şi al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I 2006, începând cu luna martie, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, şi prevederilor art. 1, 3 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2005, este de 7 lei (RON).


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 3 februarie 2006.
  Nr. 89.
  -------------