DECIZIE nr. 72 din 25 ianuarie 2021privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 25 ianuarie 2021
  Având în vedere propunerea Ministerului Finanțelor, formulată prin Adresa nr. 5.483 din 20 ianuarie 2021,
  în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor.(2) Domnul Marius Zinca predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea

  București, 25 ianuarie 2021.
  Nr. 72.
  ----