HOTĂRÂRE nr. 446 din 4 iunie 2020privind aprobarea modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 29 iunie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC
  (1) Se aprobă modelul steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat

  București, 4 iunie 2020.
  Nr. 446.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 2

  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu

  Descrierea steagului
  Modelul steagului orașului Cisnădie reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 3/2, format din trei fâșii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de la hampă: albastru, roșu, albastru.
  În centru, pe fâșia de culoare roșie este imprimată stema orașului Cisnădie.
  Steagul se fixează pe hampă în partea sus, pe lățime.

  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului
  Descrierea stemei
  Stema orașului Cisnădie se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite. În interiorul scutului se află un scut de argint cu vârful ascuțit, susținut de doi lei de aur afrontați, având deasupra o coroană de aur care plutește. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

  Semnificațiile elementelor însumate
  Stema de față este cea mai veche reprezentare heraldică a localității. Scutul de argint reprezintă vechile tradiții și privilegii ale localității, „martori“ fiind cei doi lei; coroana sugerează faptul că localitatea a fost menționată documentar într-un privilegiu regal, dar și dreptul de târg primit în anul 1500. Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.
  Culoarea albastră este simbol al fidelității și perseverenței, al cerului, al lumii spirituale, iar roșul reprezintă virtutea spirituală, vitalitatea și forța.

  ----