ORDIN nr. 1.501 din 5 decembrie 2006
pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006  Având în vedere prevederile alin. (5) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
  luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. 7.445/2006,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Criteriile pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Criteriile prevăzute în anexa nr. 1 reflectă complexitatea unităţii sanitare cu paturi şi a serviciilor medicale acordate populaţiei.
  (3) Nominalizarea spitalelor pe tipurile I-IV este prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 2

  Salariul de bază între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VII la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de manager se stabileşte de ministrul sănătăţii publice.


  Articolul 3

  La spitalele cu peste 400 de paturi, salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. VII la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă şi o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi cu mărimea unităţii sanitare cu paturi, care face parte din salariul de bază.


  Articolul 4

  Indemnizaţiile de conducere maxime lunare pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice cu peste 400 de paturi, diferenţiate în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţii sanitare publice cu paturi, sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul 7

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu paturi cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul
  sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 5 decembrie 2006.
  Nr. 1.501.


  Anexa 1
  CRITERII
  pe baza cărora se
  stabilesc salariile
  de bază pentru
  funcţiile de conducere
  care fac parte din
  comitetul director
  al spitalelor publice
  Unitatea sanitară...........................
  Numele.................Prenumele............
  Funcţia.......................
  Nr. crt. Criterii de stabilire a salariilor de baza Ponderea % Calificativ acordat (de la 1-5) Valoarea ponderat a criteriilor de stabilire a salariilor de baza
  0 1 2 3 4=(2*3)/100
  1. Tipul spitalului public şi complexitatea activităţii desfăşurată în unitatea sanitară cu paturi: a) Tipul 1: - spital regional de urgenţă - spital Judeţean - institut regional de urgenţă - spitale care asigură urgenţa pe sectoarele municipiului Bucureşti b) Tipul II: - spital de specialitate de urgenţă - spital clinic - spital municipal de urgenţă - spital de psihiatrie - institute şi centre medicale clinice c) Tipul III: - spital municipal - spital orăşenesc - spital de specialitate - centru medical d) Tipul IV: - spital comunal - spital de boli cronice - centru de sănătate - sanatorii - preventorii 40 5,0 4,5 4,0 3,5
  2. Numărul de paturi: - peste 1000; - 801-1000; - 601-800; - 301-600: - 101-300; - până la 100 35 5 4,7 4,5 4,0 3,5 3,0
  3. Condiţiile socio-economice şi naturale ale localităţii/zonei în care funcţionează unitatea sanitară cu paturi: - mediu urban - localităţi izolate - mediu rural 25 5,0 4,9 4,8

  Calculul salariului de baza individual, se face după cum urmează:
  Salariul de baza = [ Salariul minim + ( Salariul maxim - Salariul minim )] x procentul în funcţie de punctajul realizat.
  Procentele în funcţie de punctajul realizat sunt:
  a) 100% pentru cei care obţin punctajul maxim 5;
  b) 90 % pentru cei care obţin un punctaj între 4,5 şi 4,9 ;
  c) 80 % pentru cei care obţin un punctaj între 4 şi 4,4;
  d) 70 % pentru cei care obţin un punctaj de până la 3,9.


  Anexa 2
  INDEMNIZAŢII
  de conducere maxime
  lunare pentru funcţiile
  de conducere care fac parte
  din comitetul director al
  spitalelor publice cu peste
  400 de paturi, diferenţiate
  în raport cu răspunderea
  funcţiei de conducere
  îndeplinite şi cu mărimea
  unităţii sanitare
  publice cu paturi
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Categoria Criterii Indemnizaţia de conducere maximă lunară în procente │
   │unităţii de gradare din salariul de bază │
   │sanitare ────────── ────────────────────────────────────────────────── │
   │cu paturi nr. paturi manager director director director alţi director│
   │ medical de financi- direc- de │
   │ cerceta- ar - tori îngri- │
   │ re - contabil jiri │
   │ dezvol- │
   │ tare │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ I peste 1000 55 50 45 40 40 35 │
   │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │
   │ II 801-1000 50 45 40 35 35 30 │
   │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │
   │ III 601-800 45 40 35 30 30 28 │
   │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │
   │ IV 401-600 40 35 30 28 28 25 │
   │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │
   │ NOTĂ: │
   │ 1. Categoria unităţilor sanitare cu paturi constituite ca unităţi cu │
   │personalitate juridică se stabileşte luându-se în calcul numărul total de │
   │paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structură a activităţii │
   │medicale, cuprinzându-se paturile din secţiile şi compartimentele de │
   │specialitate, paturile din secţiile exterioare, din staţionarele de adulţi │
   │şi copii, paturile de însoţitori, paturile de spitalizare de zi, paturile │
   │altor unităţi ca: sanatorii, preventorii, fără personalitate juridică şi │
   │care fac parte integrantă din structura organizatorică a unităţilor sanitare│
   │respective. │
   │ 2. La unităţile sanitare cu peste 400 de paturi, la stabilirea │
   │categoriei de unitate sanitară se vor avea în vedere şi prevederile din │
   │anexa nr.4 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 1487/2005 privind aprobarea│
   │criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor │
   │sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, │
   │diferenţiate în raport de complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de │
   │conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor │
   │pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi │
   │suplimentare funcţiei de bazase Prevederile prezentei anexe se utilizează │
   │numai pentru spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice cu│
   │peste 400 de paturi. │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3
  NOMINALIZAREA
  spitalelor pe tipurile I-IV
      I. Tipul I
      Spitale judeţene

      1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba-Iulia Alba
      2. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad Arad
      3. Spitalul Judeţean Piteşti Argeş
      4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău Bacău
      5. Spitalul Clinic Judeţean Oradea Bihor
      6. Spitalul Judeţean Bistriţa Bistriţa-Năsăud
      7. Spitalul Judeţean de Urgenţă
          "Mavromati" Botoşani Botoşani
      8. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov Braşov
      9. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila Brăila
      10. Spitalul Judeţean Buzău Buzău
      11. Spitalul Judeţean Reşiţa Caraş-Severin
      12. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi Călăraşi
      13. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca Cluj
      14. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa Constanţa
      15. Spitalul Judeţean "Dr.Fogolyan Kristof"
          Sf.Gheorghe Covasna
      16. Spitalul Judeţean Târgovişte Dâmboviţa
      17. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova Dolj
      18. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă
          "Sf.Apostol Andrei" Galaţi Galaţi
      19. Spitalul Judeţean Giurgiu Giurgiu
      20. Spitalul Judeţean Târgu Jiu Gorj
      21. Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc Harghita
      22. Spitalul Judeţean Deva Hunedoara
      23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia Ialomiţa
      24. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă
          "Sf.Spiridon" Iaşi Iaşi
      25. Spitalul Judeţean "Sfinţii Împăraţi
          Constantin şi Elena" Ilfov Ilfov
      26. Spitalul Judeţean de Urgenţă
          "Dr.Constantin Opris" Baia Mare Maramureş
      27. Spitalul Judeţean Drobeta Turnu-Severin Mehedinţi
      28. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş Mureş
      29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ Neamţ
      30. Spitalul Judeţean Slatina Olt
      31. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti Prahova
      32. Spitalul Judeţean Satu-Mare Satu-Mare
      33. Spitalul Judeţean Zalău Sălaj
      34. Spitalul Clinic Judeţean Sibiu Sibiu
      35. Spitalul Judeţean de Urgenţă
          "Sf.Ioan cel Nou" Suceava Suceava
      36. Spitalul Judeţean Alexandria Teleorman
      37. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara Timiş
      38. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea Tulcea
      39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui Vaslui
      40. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu-Vâlcea Vâlcea
      41. Spitalul Judeţean de Urgenţă
          "Sf.Pantelimon" Focşani Vrancea

      II. Tipul II
      Spitale de specialitate de urgenţă

      1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
         "Sf.Ioan" Galaţi Galaţi
      2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
         "Sf.Maria" Iaşi Iaşi
      3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
         "Louis Ţurcanu" Timişoara Timiş
      4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
         "Grigore Alexandrescu" Bucureşti Bucureşti
      5. Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică,
         Reparatorie şi Arsuri Bucureşti Bucureşti
      6. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologie Bucureşti Bucureşti
      7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
         "Măria Skiodowska Curie" Bucureşti Bucureşti

      Spitale municipale de urgentă

      1. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş Caraş-Severin
      2. Spitalul de Urgenţă Petroşani Hunedoara
      3. Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Bacău
      4. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman Neamţ

      Spitale clinice

      1. Spitalul Municipal Clinic Arad Arad
      2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
          "Dr.Salvador Vuia" Arad
      3. Spitalul Clinic de Copii
          "Dr.Gavril Curteanu" Oradea Bihor
      4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea Bihor
      5. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Oradea Bihor
      6. Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea Bihor
      7. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix Bihor
      8. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
          "Dr.I.A.Sbârcea" Braşov Braşov
      9. Spitalul Clinic de Copii Braşov Braşov
      10. Spitalul Clinic de Urgenţă
          pentru Copii Cluj-Napoca Cluj
      11. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
          "Leon Danielo" Cluj-Napoca Cluj
      12. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj'adNapoca Cluj
      13. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Cluj
      14. Spitalul Clinic de Urgenţă
          "Prof.Dr.Octavian Fodor" Cluj Cluj-Napoca
      15. Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Cluj
      16. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa Constanţa
      17. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa Constanţa
      18. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi
          Balneologie Eforie Nord Constanţa
      19. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
          Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova Dolj
      20. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Dolj
      21. Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Dolj
      22. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
          "Elena Doamna" Iaşi Iaşi
      23. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
           "Sf.Parascheva" Iaşi Iaşi
      24. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
          "Cuza-Vodă" Iaşi Iaşi
      25. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi Iaşi
      26. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi Iaşi
      27. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi Iaşi
      28. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi Iaşi
      29. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Treime" Iaşi Iaşi
      30. Spitalul Clinic de Urgenţă Iaşi Iaşi
      31. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Sibiu
      32. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
          Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Timişoara Timiş
      33. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
          "Dr.D.Popescu" Timişoara Timiş
      34. Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara Timiş
      35. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Bucureşti
      36. Spitalul Clinic de Urgenţă
          "Sf. Pantelimon" Bucureşti Bucureşti
      37. Spitalul Clinic de Urgenţă
          "Bagdasar-Arseni" Bucureşti Bucureşti
      38. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti Bucureşti
      39. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti Bucureşti
      40. Spitalul Clinic "Sf. Măria" Bucureşti Bucureşti
      41. Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti Bucureşti
      42. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti Bucureşti
      43. Spitalul Clinic Caritas
          "Academician N. Cajal" Bucureşti Bucureşti
      44. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti Bucureşti
      45. Spitalul Clinic "N. Malaxa" Bucureşti Bucureşti
      46. Spitalul Clinic de Nefrologie
          "Dr.Carol Davila" Bucureşti Bucureşti
      47. Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti Bucureşti
      48. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
          "Prof.Dr.Dan Teodorescu" Bucureşti Bucureşti
      49. Spitalul Clinic de Ortopedie şi TBC
          Osteoarticular "Foişor" Bucureşti Bucureşti
      50. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale
          "Dr.Victor Babeş" Bucureşti Bucureşti
      51. Spitalul Clinic de Copii
          "Dr.Victor Gomoiu" Bucureşti Bucureşti
      52. Spitalul Clinic de Dermatovenerologie
          "Prof.Dr.S.Longhin" Bucureşti Bucureşti
      53. Spitalul Clinic de Psihiatrie
          "Alexandru Obregia" Bucureşti Bucureşti
      54. Spitalul Clinic de Obstetrică-Gînecologie
          "Prof.Dr.Panait Sârbu" Bucureşti Bucureşti
      55. Spitalul Clinic
          "Prof.Dr.Theodor Burghele" Bucureşti Bucureşti

      Spitale de psihiatrie

      1. Spitalul de Psihiatrie Mocrea Arad
      2. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş Arad
      3. Spitalul de Psihiatrie "Sf-Maria" Vedea Argeş
      4. Spitalul de Psihiatrie Nucet Bihor
      5. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de
          Siguranţă Stei Bihor
      6. Spitalul de Psihiatrie Botoşani Botoşani
      7. Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov Braşov
      8. Spitalul de Psihiatrie "Sf.Pantelimon" Brăila Brăila
      9. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de
          Siguranţă Săpoca Buzău
      10. Spitalul de Psihiatrie Săpunari Călăraşi
      11. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa Cluj
      12. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Dolj
      13. Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi Galaţi
      14. Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat Giurgiu
      15. Spitalul de Psihiatrie Tulgheş Harghita
      16. Spitalul de Psihiatrie Zam Hunedoara
      17. Spitalul de Psihiatrie "Domniţa Bălaşa" Ilfov
      18. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de
          Siguranţă Pădureni-Grajduri Iaşi
      19. Spitalul de Psihiatrie Cavnic Maramureş
      20. Spitalul de Bolnavi Psihici Cronici Gâdinţi Neamţ
      21. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Olt
      22. Spitalul de Psihiatrie Voila Prahova
      23. Spitalul de Psihiatrie "Dr.Gh.Preda" Sibiu Sibiu
      24. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc Suceava
      25. Spitalul de Psihiatrie Cronici Şiret Suceava
      26. Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci Teleorman
      27. Spitalul de Psihiatrie Poroschia Teleorman
      28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de
          Siguranţă Jebel Timiş
      29. Spitalul de Psihiatrie Gătaia Timiş
      30. Spitalul de Psihiatrie Murgeni Vaslui
      31. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti Vâlcea
      32. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni Vrancea
      33. Spitalul de Psihiatrie Titan
          "Dr.Constantin.Gorgos" Bucureşti Bucureşti

      Institute şi centre medicale clinice

      1. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant
          Renal Cluj-Napoca Cluj
      2. Institutul Inimii
          "Prof.Dr.Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca Cluj
      3. Institutul Oncologic
          "Prof.Dr.I.Chiricuţă" Cluj-Napoca Cluj
      4. Institutul de Gastroenterologie şi
          Hepatologie Iaşi Iaşi
      5. Centrul de Cardiologie Iaşi Iaşi
      6. Centru! de Cardiologie Craiova Dolj
      7. Institutul de Boli Cardiovasculare şi
          Transplant Tg.Mureş Mureş
      8. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara Timiş
      9. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare
          pentru Copii şi Adolescenţi
          "Cristian Şerban Buziaş" Timiş
      10. Institutul Oncologic
          "Prof.Dr.Al.Trestioreanu" Bucureşti Bucureşti
      11. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului
          "Prof.Dr.Alfred Rusescu" Bucureşti Bucureşti
      12. Institutul de Endocrinologie "C.LParhon" Bucureşti Bucureşti
      13. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie
          "Ana Asian" Bucureşti Bucureşti
      14. Institutul de Boli Infecţioase
          "Prof.Dr.Matei Balş" Bucureşti Bucureşti
      15. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie
          Funcţională ORL "Prof.Dr.D.Hociotă" Bucureşti Bucureşti
      16. Institutul de Pneumoftiziologie
          "Prof.Dr.Marius Nasta" Bucureşti Bucureşti
      17. Institutul de Boli Cerebro-Vasculare
          "Prof.Dr.Vlad Voiculescu" Bucureşti Bucureşti
      18. Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
          "Prof.Dr.N.Paulescu" Bucureşti Bucureşti
      19. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină
          Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti Bucureşti
      20. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
      21. Institutul de Boli Cardiovasculare
          "C.G.Iliescu" Bucureşti Bucureşti

      III. Tipul III
      Spitale municipale

      1. Spitalul Municipal Blaj Alba
      2. Spitalul Municipal Aiud Alba
      3. Spitalul Municipal Sebeş Alba
      4. Spitalul Municipal Câmpulung Argeş
      5. Spitalul Municipal Curtea de Argeş Argeş
      6. Spitalul Municipal Oneşti Bacău
      7. Spitalul Municipal Salonta Bihor
      8. Spitalul Municipal "Dr.Pop Mircea" Marghita Bihor
      9. Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş Bihor
      10. Spitalul Municipal Dorohoi Botoşani
      11. Spitalul Municipal Făgăraş Braşov
      12. Spitalul Municipal Codiea Braşov
      13. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Buzău
      14. Spitalul Municipal Olteniţa Călăraşi
      15. Spitalul Municipal Dej Cluj
      16. Spitalul Municipal Turda Cluj
      17. Spitalul Municipal Câmpia Turzii Cluj
      18. Spitalul Municipal Gherla Cluj
      19. Spitalul Municipal Mangalia Constanţa
      20. Spitalul Municipal Medgidia Constanţa
      21. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc Covasna
      22. Spitalul Municipal Mănăstirea Deaiu Dâmboviţa
      23. Spitalul Municipal Băileşti Dolj
      24. Spitalul Municipal Calafat Dolj
      25. Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Galaţi
      26. Spitalul Municipal Motru Gorj
      27. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Harghita
      28. Spitalul Municipal Gheorgheni Harghita
      29. Spitalul Municipal Topliţa Harghita
      30. Spitalul Municipal "A. Simionescu" Hunedoara Hunedoara
      31. Spitalul Municipal Orăştie Hunedoara
      32. Spitalul Municipal Brad Hunedoara
      33. Spitalul Municipal Lupeni Hunedoara
      34. Spitalul Municipal Vulcan Hunedoara
      35. Spitalul Municipal Urziceni Ialomiţa
      36. Spitalul Municipal Feteşti Ialomiţa
      37. Spitalul Municipal Paşcani Iaşi
      38. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei Maramureş
      39. Spitalul Municipal Orşova Mehedinţi
      40. Spitalul Municipal "Dr.Gh. Marinescu" Târnăveni Mureş
      41. Spitalul Municipal "Dr.E. Nicoari" Reghin Mureş
      42. Spitalul-Municipal Sighişoara Mureş
      43. Spitalul Municipal Caracal Olt
      44. Spitalul Municipal Ploieşti Prahova
      45. Spitalul Municipal Câmpina Prahova
      46. Spitalul Municipal Cărei Satu-Mare
      47. Spitalul Municipal Mediaş Sibiu
      48. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc Suceava
      49. Spitalul Municipal Fălticeni Suceava
      50. Spitalul Municipal Rădăuţi Suceava
      51. Spitalul Municipal Vatra Dornei Suceava
      52. Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede Teleorman
      53. Spitalul Municipal Turnu Măgurele Teleorman
      54. Spitalul Municipal Lugoj Timiş
      55. Spitalul Municipal de Adulţi Bârlad Vaslui
      56. Spitalul Municipal Huşi Vaslui
      57. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgăşani Vâlcea

      Spitale orăşeneşti

      1. Spitalul Orăşenesc Abrud Alba
      2. Spitalul Orăşenesc Câmpeni Alba
      3. Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş Alba
      4. Spitalul Orăşenesc Cugir Alba
      5. Spitalul Orăşenesc Zlatna Alba
      6. Spitalul Orăşenesc Ineu Arad
      7. Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni Argeş
      8. Spitalul Orăşenesc "Regele Carol Costeşti Argeş
      9. Spitalul Orăşenesc Buhuşi Bacău
      10. Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti Bacău
      11. Spitalul Orăşenesc Aleşd Bihor
      12. Spitalul Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud Bistriţa-Năsăud
      13. Spitalul Orăşenesc Bedean Bistrita-Năsăud
      14. Spitalul Orăşenesc Săveni Botoşani
      15. Spitalul Orăşenesc Darabani Botoşani
      16. Spitalul Orăşenesc Săcele Braşov
      17. Spitalul Orăşenesc "Dr.C.T.Sparchez" Zărneşti Braşov
      18. Spitalul Orăşenesc Rupea Braşov
      19. Spitalul Orăşenesc Făurei Brăila
      20. Spitalul Orăşenesc Nehoiu Buzău
      21. Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu Caraş-Severin
      22. Spitalul Orăşenesc Anina Caraş-Severin
      23. Spitalul Orăşenesc Oraviţa Caraş-Severin
      24. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă Caraş-Severin
      25. Spitalul Orăşenesc Lehliu Gară Călăraşi
      26. Spitalul Orăşenesc Budeşti Călăraşi
      27. Spitalul Orăşenesc Huedin Cluj
      28. Spitalul Orăşenesc Cernavodă Constanţa
      29. Spitalul Orăşenesc Hârşova Constanţa
      30. Spitalul Orăşenesc Covasna Covasna
      31. Spitalul Orăşenesc Baraolt Covasna
      32. Spitalul Orăşenesc Găieşti Dâmboviţa
      33. Spitalul Orăşenesc Pucioasa Dâmboviţa
      34. Spitalul Orăşenesc Moreni Dâmboviţa
      35. Spitalul Orăşenesc Titu Dâmboviţa
      36. Spitalul Filişanilor Dolj
      37. Spitalul Orăşenesc Segarcea Dolj
      38. Spitalul Orăşenesc
          "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dolj Dăbuleni
      39. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi
      40. Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale Giurgiu
      41. Spitalul Orăşenesc Novaci Gorj
      42. Spitalul Orăşenesc Bumiseşti Jiu Gorj
      43. Spitalul Orăşenesc Rovinari Gorj
      44. Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti Gorj
      45. Spitalul Orăşenesc Turceni Gorj
      46. Spitalul Orăşenesc Haţeg Hunedoara
      47. Spitalul Orăşenesc Ţăndărei Ialomiţa
      48. Spitalul Orăşenesc Hârlău Iaşi
      49. Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos Iaşi
      50. Spitalul Orăşenesc Vişeul de Sus Maramureş
      51. Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş Maramureş
      52. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă Mehedinţi
      53. Spitalul Orăşenesc Strehaia Mehedinţi
      54. Spitalul Orăşenesc Vânju Mare Mehedinţi
      55. Spitalul Orăşenesc "Dr.Vaier Russu" Luduş Mureş
      56. Spitalul Orăşenesc Târgu Neamţ Neamţ
      57. Spitalul Orăşenesc Bicaz Neamţ
      58. Spitalul Orăşenesc Roznov Neamţ
      59. Spitalul Orăşenesc Balş Olt
      60. Spitalul Orăşenesc Corabia Olt
      61. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte Prahova
      62. Spitalul Orăşenesc Băicoi Prahova
      63. Spitalul Orăşenesc Mizil Prahova
      64. Spitalul Orăşenesc Sinaia Prahova
      65. Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş Satu-Mare
      66. Spitalul Orăşenesc Tâşnad Satu-Mare
      67. Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei Sălaj
      68. Spitalul Orăşenesc Cehu Silvanieî Sălaj
      69. Spitalul Orăşenesc Jibou Sălaj
      70. Spitalul Orăşenesc Cisnădie Sibiu
      71. Spitalul Orăşenesc Agnita Sibiu
      72. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului Suceava
      73. Spitalul Orăşenesc Şiret Suceava
      74. Spitalul Orăşenesc Zimnicea Teleorman
      75. Spitalul Orăşenesc Deta Timiş
      76. Spitalul Orăşenesc Făget Timiş
      77. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau-Mare Timiş
      78. Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia Timiş
      79. Spitalul Orăşenesc Macin Tulcea
      80. Spitalul Orăşenesc Babadag Tulcea
      81. Spitalul Orăşenesc Negreşti Vaslui
      82. Spitalul Orăşenesc Brezoi Vâlcea
      83. Spitalul Orăşenesc Horezu Vâlcea
      84. Spitalul Orăşenesc Bălceşti Vâlcea
      85. Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti Vrancea
      86. Spitalul Orăşenesc Panciu Vrancea
      87. Spitalul Orăşenesc Odobeşti Vrancea

      Spitale de specialitate

      1. Spitalul de Pneumoftiziologîe Aiud Alba
      2. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie
          "Dr.Corneliu Bârsan" Dezna Arad
      3. Spitalul de Pediatrie Piteşti Argeş
      4. Spitalul de Pneumoftiziologîe Cronici Leordeni Argeş
      5. Spitalul de Pneumoftiziologie
          "Sf.Andrei" Valea Iaşului Argeş
      6. Spitalul de Pneumoftizîologie Câmpulung Argeş
      7. Spitalul de Recuperare Brădet Argeş
      8. Spitalul TBC Piteşti Argeş
      9. Spitalul de Pediatrie Bacău Bacău
      10. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Bacău
      11. Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea Bihor
      12. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani Botoşani
      13. Spitalul de Copii Botoşani Botoşani
      14. Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botoşani Botoşani
      15. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani Botoşani
      16. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov Braşov
      17. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov Braşov
      18. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila Brăila
      19. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila Brăila
      20. Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi Călăraşi
      21. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi
          Recuperare Medicală Eforie Sud Constanta
      22. Spitalul de Ftizîologie Agigea Constanţa
      23. Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna
      24. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Dolj
      25. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi Galaţi
      26. Spitalul de Boli Infecţioase
          "Cuvioasa Parascheva" Galaţi Galaţi
      27. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
          "Buna Vestire" Galaţi Galaţi
      28. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Giurgiu
      29. Spitalul de Boli Infecţioase Singureni Giurgiu
      30. Spitalul de Pneumoftiziologie
          "T. Vladimirescu" Runcu Gorj
      31. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
          "Dr.Maria Burghele" Buftea Ilfov
      32. Spitalul de Boli Infecţioase,
          Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare Maramureş
      33. Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Maramureş
      34. Spitalul de Recuperare Borşa Maramureş
      35. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Neamţ
      36. Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti Olt
      37. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti Prahova
      38. Spitalul de Pediatrie Ploieşti Prahova
      39. Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti Prahova
      40. Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga Prahova
      41. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Prahova
      42. Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti Prahova
      43. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu-Mare Satu-Mare
      44. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu
      45. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşori de Vede Teleorman
      46. Spitalul (Leprozeria) Tichileşti Tulcea
      47. Spitalul de Copii "Sf.Nicolae" Bârlad Vaslui
      48. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea Vâlcea
      49. Spitalul de Pneumoftiziologie
          "C.Anastasatu" Mihăieşti Vâlcea
      50. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf.Ştefan" Bucureşti Bucureşti

      Centre medicale

      1. Centrul de Patologie Neuromusculară
         "Dr.Radu Horia" Vâlcele Covasna
      2. Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocniţei Dâmboviţa
      3. Centrul de Cercetare şi
         Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei Sălaj
      4. Centrul de Boli Reumatismale
         "Dr.Ion Stoia" Bucureşti Bucureşti
      5. Centrul de Evaluare şi Tratament a
         Toxicodependenţelor Pentru Copii şi Tineri
         "Sf. Stelian" Bucureşti Bucureşti

      IV. Tipul IV
      Spitale comunale

      1. Spitalul Teritorial Gurahonţ Arad
      2. Spitalul "Dr. Teja Papahagi" Domneşti Argeş
      3. Spitalul Călineşti Argeş
      4. Spitalul Comunal Turşeşti Botoşani
      5. Spitalul Comunal Vintilă Vodă Buzău
      6. Spitalul Comunal Bozovici Caraş-Severin
      7. Spitalul Comunal Periş Ilfov
      8. Spitalul Comunal Vidra Vrancea

      Spitale de boli cronice

      1. Spitalul de Boli Cronice Lipova Arad
      2. Spitalul de Boli Cronice Sebîş Arad
      3. Spitalul de Boli Cronice Mozaceni Argeş
      4. Spitalul de Boli Cronice Rucăr Argeş
      5. Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice
          "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti Argeş
      6. Spitalul de Boli Cronice Victoria Braşov
      7. Spitalul de Boli Cronice Smeeni Buzău
      8. Spitalul de Boli Cronice Bocşa Caraş-Severin
      9. Spitalul de Boli Cronice Iveşti Galaţi
      10. Spitalul de Boli Cronice Petrila Hunedoara
      11. Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie Maramureş
      12. Spitalul de Boli Cronice Crasna Sălaj
      13. Spitalul de Boli Cronice Solea Suceava
      14. Spitalul de Boli Cronice
          "Dr.I.T.Nicolaescu" Tutova Vaslui
      15. Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie
          "Sf.Luca" Bucureşti Bucureşti

      Centre de sănătate

      1. Centrul de Sănătate Baia de Arleş Alba
      2. Centrul de Sănătate Chişineu Criş Arad
      3. Centrul de Sănătate Sântana Arad
      4. Centrul de Sănătate Stei Bihor
      5. Centrul de Sănătate Valea lui Mihai Bihor
      6. Centrul de Sănătate Bratca Bihor
      7. Centrul de Sănătate Teaca Bistriţa-Năsăud
      8. Centrul de Sănătate Parscov Buzău
      9. Centrul de Sănătate Pătârlagele Buzău
      10. Centrul de Sănătate Mociu Cluj
      11. Centrul de Sănătate Băneasa Constanţa
      12. Centrul de Sănătate Voineşti Dâmboviţa
      13. Centrul de Sănătate Ghinnpaţi Giurgiu
      14. Centrul de Sănătate Călan Hunedoara
      15. Centrul de Sănătate Şomcuta Mare Maramureş
      16. Centrul de Sănătate Sărmaşu Mureş
      17. Centrul de Sănătate Sovata Mureş
      18. Centrul de Sănătate Sângeorgiu de Pădure Mureş
      19. Centrul de Sănătate Miercurea Niraj Mureş
      20. Centrul de Sănătate Ceahlău Neamţ
      21. Centrul de Sănătate Drăgăneşti Olt Olt
      22. Centrul de Sănătate Bălteşti Prahova
      23. Centrul de Sănătate Plopeni Prahova
      24. Centrul de Sănătate Depăraţi Teleorman
      25. Centrul de Sănătate Cervenia Teleorman
      26. Centrul de Sănătate Furculeşti Teleorman
      27. Centrul de Sănătate Buziaş Timiş
      28. Centrul de Sănătate Ciacova Timiş
      29. Centrul de Sănătate Sulina Tulcea

      Sanatorii

      1. Sanatoriul TBC Câmpeni Alba
      2. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova Bacău
      3. Sanatoriul de Nevroze Predeal Braşov
      4. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda Botoşani
      5. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Botoşani
      6. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia Constanta
      7. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol Constanta
      8. Sanatoriul TBC Moroieni Dâmboviţa
      9. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Hunedoara
      10. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Hunedoara
      11. Sanatoriul TBC Drajna Prahova
      12. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni Prahova

      Preventorii

      1. Preventoriul TBC Ilişua Bistrita-Năsăud
      2. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Iaşi
      3. Preventoriul TBC Gorneşti Mureş
      4. Preventoriul TBC Poiana Ţapului Prahova

  ------------