HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
(actualizată până la data de 28 noiembrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 887 din 3 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sârbu
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 mai 2003.
  Nr. 522.


  Anexă

  NORMA 08/05/2003