HOTĂRÂRE nr. 509 din 17 iulie 2019pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 17 mai 2019, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019
  Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la Gyula la 17 mai 2019, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.
  *) Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu

  București, 17 iulie 2019.
  Nr. 509.
  PROTOCOL
  Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare
  pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare
  privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră,
  semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003