HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 17 din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate,
    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

    Articolul UNIC

    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU
    ADRIAN NASTASE
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii
    și solidarității sociale,
    Marian Sarbu
    Ministrul afacerilor externe,
    Mircea Geoana
    Ministrul finanțelor publice,
    Mihai Nicolae Tanasescu
    p. Ministru de interne,
    Toma Zaharia,
    secretar de stat


    Anexă

    NORME METODOLOGICE
    de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care
    lucrează în străinătate